Tieto Sweden AB

TietoEnator levererar IT stöd för verksamhetsplanering till Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 09:07 CET

TietoEnator kommer att leverera ett verksamhetsplaneringssystem för hemtjänst och äldreomsorg till Stockholms Stad. Systemet skall integreras med stadens befintliga verksamhetssystem. Det upphandlade systemet benämns SchemOS av staden och innefattar ett effektivt planeringsstöd för utförarna inom omsorgen i hela Stockholms Stad.

- Utförarna i staden är i stort behov av bra IT stöd för sin dagliga verksamhet. Enheterna verkar i en föränderlig verklighet med nya kunder, ändrade beställningar och varierande personalbehov varje dag. SchemOS kommer att ersätta tidskrävande manuella rutiner samtidigt som det skapas underlag för bättre uppföljning och kvalitetssäkring av verksamhetens insatser, säger Helga Einarsdóttir, projektledare för IT i omsorgen och ansvarig för genomförandet av upphandlingen i Stockholms stad.

TietoEnators lösning Laps Care är ett planeringssystem som använder avancerad optimeringsteknik för att avgöra hur besöken inom hemtjänsten automatiskt ska planeras på bästa möjliga sätt. Detta ger rätt personal för varje tidpunkt, arbetsuppgift och plats vilket i sin tur leder till mindre spilltid och lägre kostnader. Verktyget har utvecklats i nära samarbete med hemtjänsten och erbjuder ett helhetsgrepp över verksamhetens planering.

- Båda parter ser fram mot detta projekt som innefattar en lösning som är mycket spännande för samtliga kommuner i Sverige när det gäller hemtjänstens verksamhetsplanering och vi ser ett stort intresse i de nordiska länderna för den här typen av verksamhetsplaneringsstöd, säger Jan B. Andersson, chef för TietoEnator Healthcare & Welfare i Sverige.

Avtalet gäller för leverans under två år till ett ordervärde av 13 Mkr och förlängs därefter årligen ytterligare fem år. I avtalet ingår förutom licensavgifter tjänster för kundunik utveckling och integrationer samt support och underhåll.

TietoEnator är en av de ledande leverantörerna av ICT-lösningar till vård- och omsorgssektorn i Europa och ledande leverantör i Norden. Koncernen erbjuder toppmoderna ICT-lösningar och IT-tjänster till leverantörer av vård- och omsorgsstjänster. Målsättningen är att hjälpa vård- och omsorgssektorerna att digitalisera sina processer genom att främja sömlösa tjänstekedjor och olika regionala samarbetsmodeller, samtidigt som kunderna får en god avkastning på sina investeringar. TietoEnator har mer än 30 års erfarenhet inom området, fler än 1 200 specialister anställda i
Danmark, Finland, Tyskland, Indien, Holland, Norge och Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Eklund, Business Manager, TietoEnator, Healthcare & Welfare Sverige, +46 70 99 500 41
Jan B. Andersson, General Manager, TietoEnator, Healthcare & Welfare Sverige, +46 705 294 741
Juhani Kaisanlahti, Deputy President, TietoEnator, Healthcare & Welfare, +358 400 643 371
Carl-Johan Lindfors, President, TietoEnator Healthcare & Welfare, +49 17 3730 9582


TIETOENATOR ABP


DISTRIBUTION
Centrala media

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och ett av Europas största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har fler än 15 000 experter i över 25 länder.
www.tietoenator.com