Tieto Sweden AB

TietoEnator levererar nytt ekonomisystem till Sykehuset Innlandet i Norge

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 13:10 CEST

TietoEnator ska leverera ett nytt ekonomisystem till Sykehuset Innlandet Helseforetak, i samarbete med Oracle. Avtalsperioden är fem år och omfattar inköp av programvara, implementering, fjärrdrift och administration av applikationer. Avtalsbeloppet uppgår till 1,2 MEUR (10 MNOK).

Oracle E-Business Suite blir plattform för det nya ekonomisystemet. Dessutom innefattar avtalet en möjlighet till elektronisk fakturainläsning från Iocore. Driften kommer att ske via TietoEnators eget driftscentrum i Sandnes.

"Vi valde TietoEnator eftersom lösningen bedömdes vara en av de mest moderna, med ett fantastiskt webbgränssnitt. Lösningen ger oss bättre möjligheter att öka effektiviteten i arbetsprocesserna och möta de utmaningar vi står inför. Våra mål är, bland annat, att öka effektiviteten i de processer som utförs manuellt och därmed sänka de årliga kostnaderna med minst 5 procent", säger ekonomidirektör Torgeir Strøm i Sykehuset Innlandet.

"Vi ser avtalet med Sykehuset Innlandet som mycket strategiskt viktigt. TietoEnator gör en bred satsning på vårdsektorn, både med egna lösningar för specialiserade, vårdrelaterade applikationer och lösningar för ekonomi, inköp, logistik, löner och HR. I det här projektet erbjuder vi ett stort antal tjänster som omfattar hög kompetens inom vårdsektorn, projektimplementering samt teknisk drift och administration av lösningen", säger Per Hove, ansvarig för försäljning och marknadsföring på TietoEnator Public Norway.

För mer information kontakta:
TietoEnator, Per Hove, ansvarig för försäljning och marknadsföring, tel. + 47 995 00 107
Sykehuset Innlandet, Lars-Åge Møgster projekt ledare, tel. + 47 625 44 350

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare 13 000 experter i över 20 länder.

www.tietoenator.com