Tieto Sweden AB

TietoEnator levererar programvarulösning till Mellanösterns första lojalitetsprogram inom detaljhandeln

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 09:08 CEST

TietoEnator har tecknat ett avtal med Saleh Al-Barrak & Sons Co. i Kuwait om leverans av programvarulösningen Transmaster till ett lojalitetsprogram inom detaljhandeln. Syftet med projektet är att skapa ett nytt varumärke för ett betalkort, som ska kombineras med ett lojalitetsprogram och användas i alla CSU:s (Cooperative Societies Union of the State of Kuwait) butiker i Kuwait. Projektet är det första inom detaljhandelssektorn i Mellanöstern, som omfattar ett lojalitetsprogram kombinerat med en betallösning.

Projektet genomförs av CSU som är ett paraplyföretag för en landsomfattande livsmedelskedja i Kuwait. CSU kommer att fungera både som utgivare och inlösare av kortprodukten. Saleh Al-Barrak & Sons Co är huvudentreprenör, samarbetspartner och driver projektet tillsammans med CSU.

Transmaster är en programvarufamilj som utvecklats av TietoEnator och omfattar hela kortprocessen - från kortutgivning till elektroniska betalningar via Internet och mobil kommunikation.

- Tanken är att erbjuda tilläggstjänster till kunder som gör inköp i CSU:s butiker, vilket kommer att förenkla deras tillvaro och ge inköpen ett mervärde. Målsättningen är att skapa en miljö där man kan handla eller betala sina räkningar och därmed automatiskt vara med i ett lojalitetsprogram som gör det möjligt att utnyttja insamlade poäng på olika sätt, förklarar Mohammed Al-Barrak, vice ordförande på Saleh Al-Barrak & Sons Co.

- Flerkanalslösningen innebär att vi kan lägga till nya typer av informations- och transaktionskanaler i framtiden, liksom integrera tilläggstjänster och andra aktörer. Nätverket av tjänster kan byggas ut långt utanför butikskedjan genom att vi lägger till fler organisationer, både inom den privata och den offentliga sektorn, och gör det på så sätt bekvämare för kunderna att genomföra en transaktion och utnyttja en tjänst var de än är och på ett så enkelt sätt som möjligt, säger Maris Ozolins, Senior Vice President på TietoEnator Banking & Finance.

För ytterligare information, kontakta:
Maris Ozolins,
Senior Vice President,
TietoEnator Banking & Finance,
+371 7286660

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare 13 000 experter i över 20 länder.

www.tietoenator.com