Tieto Sweden AB

TietoEnator och DnB Nor har förhandlat om samarbete inom betalningslösningar och avvaktar med förnyelsen av kärnbankssystem

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 13:06 CEST

TietoEnator levererar betalningssystemet ProPay till banken DnB Nor. Lösningen som banken valt representerar TietoEnators världsomspännande programaffärsverksamhet, vars lösningar för betalningssystem tillämpas i många europeiska banker. Avtalet innefattar även tjänster som härrör sig till integrering av betalningssystemet samt konsultation. Värdet av leveransens uppgår till minst 7 miljoner euro under tre års tid.

TietoEnator och Gjensidige Nor ingick i fjol ett avtal om att leverera ett nytt kärnbankssystem. (Börsmeddelande 7.3.2003). De norska bankerna DnB och Gjensidige NOR meddelade kort därefter att de fusioneras. Nu har TietoEnator och DnB NOR beslutat att för närvarande avbryta förnyelsen av kärnbankssystemet på grund av de förändringar som fusionen mellan bankerna inneburit. Den tekniska arkitekturen ser annorlunda ut under fusionsskedet än i det avtalade förnyelseprojektet och banken väljer att satsa på förändringarna som fusionen innebär istället.

Avbrottet i projektet kommer att försvaga omsättningen och resultatet för det andra kvartalet för TietoEnators affärsverksamhetsområde Banking & Insurance med ca 3 miljoner euro. Det är oklart när det ursprungliga projektets slutfas på 14 miljoner euro kommer att genomföras och man är tveksam till om det kommer att ske i sin ursprungliga omfattning. TietoEnator förväntar sig fortfarande att koncernens omsättning för det andra kvartalet kommer att öka med 7-11% jämfört med ifjol och att rörelsevinsten (EBITA) kommer att uppgå till ca 9-11 % av omsättningen.

"Vi är nöjda med TietoEnators flexibilitet och leveranser. Vi vill skapa ett tätt samarbete så att vi kan dra nytta av TietoEnators tjänster och lösningar då vi utvecklar bankens verksamhet de kommande åren", konstaterar Bente A. Landsnes, Corporate Director på DnB NOR.

"Vi är mycket nöjda över att den största banken i Norge tar våra världsomfattande betalningslösningar i bruk. Vi förstår också att banken måste prioritera vissa projekt och deltar gärna i genomförandet av förändringarna", säger Ståle Grønningsæter, Senior Vice Presicent på TietoEnator Banking & Insurance.

Ytterligare information:

TietoEnator
Jukka Rosenberg, President, TietoEnator Banking and Insurance,
tfn: (09) 8626 2366, mobiltfn: 040 5233587
Ståle Grønningsæter, Senior Vice President, TietoEnator Banking and Insurance,
tfn: +47 23 31 91 45, mobiltfn: +47 908 55 520.
Jon Alvar Øyasæter, Vice President, TietoEnator Banking and Insurance,
tfn: +47 23 31 92 05, mobiltfn: +47 909 65 915.
DnB Nor
Bente A. Landsnes, Group Director, DnB Nor, mobiltfn: +47 9055 0495
TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare14 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.com


TIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Helsingfors Börs
Stockholmsbörsen
Centrala media