Tieto Sweden AB

TietoEnator och FöreningsSparbanken ingår partnerskap inom kärnbankslösningar

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 13:07 CEST

TietoEnator och FöreningsSparbanken har tecknat ett avtal som innebär att TietoEnator blir samarbetspartner till FöreningsSparbanken inom området kärnbankslösningar. Avtalet innebär att det nuvarande samarbetet inom området utvidgas till ett strategiskt partnerskap omfattande nya lösningar, administration och utveckling av applikationer, samt konsulttjänster.

Avtalet kommer efter genomförandet av ett moderniseringsprojekt inom kortområdet. Detta resulterade i att TietoEnators PBS Card-lösning, med cirka fem miljoner kort, togs i bruk i maj år. Bolagen arbetar nu med ett moderniseringsprojekt inom inlåningsverksamheten, där bankens befintliga system ska ersättas med en ny inlåningslösning som bygger på TietoEnators PBS Deposit och PBS Corporate Account. Den nya inlåningslösningen driftsätts innan utgången av år 2004.

För FöreningsSparbanken är den nya kärnbankslösningen ett viktigt inslag i bankens framtida IT-plattform. Lösningen hjälper banken att stärka sina relationer med privat- och företagskunder, minska driftskostnaderna och minska den tid det tar att utveckla nya produkter.

Avtalet stärker ytterligare TietoEnators ställning som en ledande leverantör av lösningar och tjänster, via partnersamarbeten, på den nordiska bank- och finansmarknaden. Ett antal ledande europeiska banker använder TietoEnators banksystem. Dagens avtal omfattar en ny generation moduler från TietoEnators portfölj med globala lösningar: PBS Corporate Account, PBS Card, PBS Deposit.

- Vi har beslutat att samarbeta med TietoEnator när vi moderniserar vår kärnverksamhet, säger Gert Engman, Chief Information Officer på FöreningsSparbanken. - De nya bankmodulerna för kort motsvarade helt våra förväntningar. Lösningarna är moderna och väl beprövade och kommer att bidra till IT-verksamheten skapar ett ökat mervärde och konkurrenskraft för vår bankverksamhet.

- Detta partnersamarbete med en av de största bankerna på vår hemmamarknad har stor strategisk betydelse för TietoEnator, säger Veli Pohjolainen, Senior Executive Vice President på TietoEnator. - Vi är stolta över det förtroende FöreningsSparbanken har för oss när de väljer att samarbeta inom dessa affärskritiska områden, och vi satsar helhjärtat på att motsvara bankens förväntningar.

För ytterligare information, kontakta:

TietoEnator Banking and Finance
Veli Pohjolainen, Senior Executive Vice President, TietoEnator,
+358 9 862 62233, +358 400418284

Ståle Grønningsæter, verksamhetsansvarig, TietoEnator Financial Solutions ASA,
+ 47 23 31 91 45, +47 908 55 520

FöreningsSparbanken
Bertil Durell, Senior Vice President IT Sourcing, FöreningsSparbanken,
08-585 915 58, 070-16 72 44


TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare 13 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.comFöreningsSparbanken är en av Nordens största bankkoncerner. Vid årsskiftet 2001-2002 hade koncernen cirka 16 000 anställda, varav 9 500 i Sverige. Koncernen har cirka 4,1 miljoner privatkunder i Sverige och 3,2 miljoner privatkunder i Baltikum. Fristående sparbanker och delvis ägda banker har ytterligare 1,7 miljoner privatkunder.
FöreningsSparbankens styrka finns i den unika lokala närvaron, som är följden av vårt omfattande filialnätverk (som är uppdelat på 93 lokala banker) och de väl utvecklade möjligheter våra kunder har att nå banken via Internet och telefonbanken. I dag driver koncernen Sveriges största Internetbank, med cirka 1,1 miljoner kunder i Sverige samt Sveriges största telefonbank, med 2 miljoner kunder.
www.foreningssparbanken.se