Tieto Sweden AB

TietoEnator och Fortum etablerar partnerskap kring implementering av ny nordisk IT-plattform för kundservice och fakturering

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2003 10:16 CET

TietoEnator har utsetts till IT-partner till Fortum Markets inom området kundservice och fakturering. Partnerskapsavtalet är en följd av ett flerårigt samarbete och innebär att detta nu fördjupas till ett partnerskap omfattande nya lösningar, applikationsförvaltning och IT-tjänster.

Första steget gäller implementeringen av en ny lösning för den svenska marknaden. Projektet startar i januari 2004.

Partnerskapsavtalet initierades av Fortums beslut att starta ett moderniseringsprojekt inom området kundservice och fakturering, Customer care And Billing (CAB), för att bygga en ny pannordisk lösning för Fortum Markets och Fortum Distribution. Målsättningen är att skapa en ny, solid IT-struktur som skall stödja Fortums tillväxt i Norden.

- Vi har använt TietoEnator som IT-leverantör i många år och har nu beslutat att inleda ett djupare samarbete kring moderniseringen av våra kundservice- och faktureringssystem. TietoEnators förmåga att leverera rätt plattform, och deras nordiska närvaro, motsvarade våra krav och förväntningar. Lösningarna i fråga är moderna och flexibla och kommer att bidra till att IT-verksamheten kan ge ett ökat mervärde och konkurrenskraft åt vår affärsverksamhet, säger Risto Terkki, IT-chef på Fortum Markets.

Den nya lösningen bygger på TietoEnators standardlösning för energibranschen inom området Customer Service and Billing. Den kommer att utgöra en nyckelkomponent i Fortums nordiska IT-plattform och bidra till att bolaget kan stärka relationerna med sina kunder, minska driftskostnaderna, samt förkorta tiden för utveckling av nya produkter.

Ett antal ledande nordiska energibolag använder TietoEnators lösningar. Dagens avtal omfattar en ny generation av moduler från TietoEnator.

- Dagens partnerskapsavtal med en av de ledande aktörerna inom energiområdet på vår nordiska hemmamarknad är mycket strategiskt för TietoEnator. Vi är stolta över det förtroende Fortum givit oss inom dessa affärskritiska områden och kommer att leva upp till förväntningarna, säger Per Bakseter, ansvarig för TietoEnator Energy.

För ytterligare information, kontakta:

TietoEnator:
Per Bakseter, Senior Vice President, TietoEnator, Energy, +47 22 07 60 00, +47 913 69 043
Benny Carlson, Vice President, TietoEnator, Energy Sweden, 08-703 62 12, 070-514 21 59

Fortum:
Risto Terkki, Manager, IT, Fortum Markets, +358 10 4535438, +358 50 4535438

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare13 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.com


Fortum is a leading energy company in the Nordic countries and the other parts of the Baltic Rim. Fortum's activities cover the generation, distribution and sale of electricity and heat, the production, refining and marketing of oil, the operation and maintenance of power plants as well as energy-related services.

Fortum Markets is a Nordic sales and marketing organisation with an ambition to become the energy supplier of choise in the Nordic market. Our main offerings include l electricity, heat, cooling energy, heating oil and energy services. We have both business and private customers. We have totally 1.1 million customers, 120,000 oil customers and 85,000 corporate customers.