Tieto Sweden AB

TietoEnator och IDAB WAMAC inleder samarbete för effektivare lösningar inom tidningsdistribution

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2003 11:52 CEST

TietoEnator och IDAB WAMAC har tecknat ett globalt samarbetsavtal gällande lösningar för tidningsdistribution. Resultatet av samarbetet är en ny lösning som gör det möjligt för tidningsföretag att kontrollera hela distributionsprocessen - från utgivare till läsare.

Mediaindustrin är ett av TietoEnators fokusområden och IDAB WAMAC, som ingår i Heidelberg Group, är en leverantör av packsalsutrustning. Samarbetet bygger på båda företagens erfarenhet från tidningsmarknaden och kombinerar IDAB WAMAC:s packsalsutrustning och informationssystem WNCv5 med TietoEnators Xmedia Management System.

Den nya lösningen, som kommer att marknadsföras under det gemensamma namnet C3 (customers, circulation, control), innefattar funktionalitet för upplagehantering, distributionsstyrning, simulering, planering och uppföljning. För tidningsföretagen innebär lösningen att man får bättre möjligheter att utnyttja sina system för upplageinformation och distribution och därigenom kan kontrollera hela processen, från utgivare till läsare.

- Distributionen utgör en betydande del av kostnaderna för att sprida nyheter till läsarna. Därför tror vi att tidningsföretagen har mycket att vinna på att organisera distributionen på ett effektivare sätt med hjälp av vår lösning, säger Dennis Mellin, VD för TietoEnator Media Systems i Sverige.

För ytterligare information, kontakta:
TietoEnator, Timo Hammar, Vice President, Media, +358 40 709 2090
TietoEnator, Dennis Mellin, Managing Director of TietoEnator Media Systems, Sweden,
070- 232 30 15
IDAB WAMAC AB, Ulf Christer Edberg, VD, Sverige, 0381-66 33 00


TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare13 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.com

IDAB WAMAC a company of the HEIDELBERG Group is one of the leading suppliers of material handling and mailroom equipment for the newspaper printing industry.

HEIDELBERG is the world's leading solutions provider of the print media industry with nearly 24,000 employees in 170 countries. Headquartered in Heidelberg, Germany, the company manufactures sheet fed, digital and web press systems as well as prepress and post press components, software and consumables for all printing applications. Heidelberg has by far the largest manufacturing and support network in the industry with 18 manufacturing sites and 250 support centers worldwide providing 240,000 customers with service and knowledge. The company generates 85% of its sales through its own sales companies. For the fiscal year 2002/2003 (1 April 2002 to 31 March 2003) sales by the Heidelberg Group were around Euro 4 billion.