Tieto Sweden AB

TietoEnator och Nordea erbjuder gemensam tjänst för elektronisk fakturering

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2003 09:15 CEST

TietoEnator och Nordea har tecknat ett nordiskt samarbetsavtal gällande elektroniska faktureringstjänster. Genom att kombinera kompetenserna inom områdena bank och IT kommer företagskunderna nu att kunna erbjudas nya tjänstepaket för elektronisk fakturering. Därmed blir det enklare för kunderna att skicka elektroniska fakturor till varandra och de får dessutom fler olika alternativ.

Tjänsten består av Nordeas elektroniska faktureringstjänster och banktjänster samt TietoEnators tjänster för elektronisk fakturering. Dessa är anpassade för att klara både olika system och dataformat. Den integrerade tjänsten innebär att företag med affärsrelationer nu kan leverera elektroniska fakturor till varandra. Tidigare har många företag haft problem med att inkludera alla sina kunder i e-faktureringstjänsterna.

Som ett resultat av samarbetet kan Nordeas företagskunder skicka och ta emot elektroniska fakturor även av affärspartners som inte använder sig av bolagets standarddataformat. Olika dataformat kommer inte längre att vara ett problem, eftersom TietoEnators så kallade Business Information Exchange Service tar hand om alla nödvändiga konverteringar. På motsvarande sätt kan TietoEnator genom samarbetet nå Nordeas företagskunder som använder elektroniska banktjänster.

Det har funnits ett behov av en pålitlig leverantör av integrerade tjänster inom elektronisk fakturering. Samarbetet mellan två starka aktörer erbjuder den stabila och långsiktiga kompetens som kan bidra till att rationalisera kundernas affärsverksamheter, både lokalt och internationellt.

- Vi tror att samarbetet med TietoEnator sporrar både stora och små företag att fortare börja använda elektronisk fakturering, säger Bo Harald, chef för Electronic Banking inom Nordea. - Vi strävar efter att främja standardiseringen i Europa och bredda användningen av elektronisk fakturering i hela Europa.

- Detta avtal är ett lysande exempel på att ett fortlöpande samarbete gagnar båda parters kunder. Det kommer också att medföra ett betydelsefullt mervärde för TietoEnators befintliga nyckelkunder, säger Juhani Lano, Senior Executive Vice President, TietoEnator.

Elektronisk fakturering möjliggör integrering på hög nivå med företagskundernas processer och ger dem därmed möjlighet att dra mer nytta av informationen i fakturan. Vad gäller mindre företag erbjuder Nordeas internettjänster en kostnadseffektiv kanal för elektronisk fakturering.
Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Nordea är en världsledande Internetbank och har e-handelsverksamhet med över 3,5 miljoner kunder.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Wikström, director, TietoEnator Corporation,
tel. +46 (0)910 829 37, +46 (0)70 6822 738

Jyrki Poteri, director, TietoEnator Corporation,
tel. +358 9 8626 1501, +358 40 5707 870

Raimo Näätsaari, chef, Nordea,
tel. +358 9 1652 4972, +358 50 324 1410


TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare 13 000 experter i över 20 länder.

www.tietoenator.com