Tieto Sweden AB

TietoEnator och Nordic Capital satsar gemensamt på utvecklingen av Resource Management

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 08:38 CEST

TietoEnator Abp Börsmeddelande 2004-07-02, Kl 08.00 EET

TietoEnator och Nordic Capital inleder ett samarbete som innebär att Nordic Capital går in som minoritetsägare i koncernens verksamhet för personal- och ekonomisystem. Affären stödjer TietoEnators strategi att ytterligare fokusera på utvalda vertikala branschsegment och innebär också att koncernen frigör kapital för sin internationella expansion. Samtidigt gör avtalet att nya Resource Management Group kan ta en mer aktiv roll och investera i den pågående konsolideringen och ökande affärsmöjligheterna på marknaden. Partnernas avsikt är att avyttra Resource Management Group helt inom tre till fem år.

TietoEnators verksamhet för personal- och ekonomisystem säljs till ett holdingbolag samägt av TietoEnator (51%) och Nordic Capital (49%). TietoEnator kommer att ha kontrollen i bolaget genom röstmajoritet. Avtalet gör det även möjligt för ledningen i det nya bolaget att förvärva några procent av aktierna. Transaktionen baseras på ett skuldfritt värde motsvarande 149 MEUR och kommer att slutföras under juli månad. En förutsättning för fullföljandet av affären är att den planerade externa finansieringen av investeringen är på plats.

TietoEnator har för avsikt att i sina räkenskaper konsolidera Resource Management Group som ett dotterbolag fram till slutet av år 2006. Därefter är intentionen att Nordic Capital skall ta över majoriteten av rösterna. Bolaget kommer i huvudsak finansieras genom aktieägarlån och banklån av vilka cirka 105 MEUR är externa lån. Båda parter har möjlighet att investera i ytterligare kapital för att finansiera nya satsningar. Transaktionen förväntas ge en realisationsvinst på cirka 60-65 MEUR för TietoEnator med en starkt positiv effekt på tredje kvartalets vinst per aktie. Från och med fjärde kvartalet är effekten på koncernens vinst per aktie dock negativ på grund av ökade minoritetsandelar och räntekostnader. Realiseringen av marknadsvärderingen kommer att resultera i goodwill i Resource Management Groups balansräkning. Andelen goodwill som är relaterad till minoritetsintresset kommer inte att elimineras i koncernkonsolideringen utan ökar TietoEnator-koncernens goodwill med motsvarande 80 MEUR. Ökningen av goodwill innebär att TietoEnators goodwillavskrivningar ökar med 4 MEUR under de sista sex månaderna 2004.

- TietoEnators affärsområde Resource Management har etablerat en ledande position i Norden som leverantör av personal- och ekonomisystem. I Nordic Capital har vi funnit en stark partner med stor erfarenhet av värdeskapande och industriell konsolidering. Tillsammans kan vi göra nya Resource Management Group till en ännu starkare spelare än idag. För TietoEnator innebär avtalet också att vi nu har frigjort kapital och ytterligare kan stärka fokus på den internationella tillväxten inom våra prioriterade branschsegment, säger Åke Plyhm, vice koncernchef på TietoEnator.

Affärsområdet Resource Management har cirka 1000 anställda och är representerade i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Det nya bolaget kommer att fortsätta att erbjuda konsulttjänster kring processer, mjukvara, samt stödtjänster inom personal och ekonomiområdet. Lars Gahnström, Senior Vice President, TietoEnator Resource Management, har utsetts till VD i det nya bolaget.

- Vi ser fram emot den nya ägarstrukturen som är mycket positiv både för företaget och våra anställda. Vi får en stark finansiell bas och möjlighet att spela en mer aktiv roll i den omstrukturering som sker på den nordiska marknaden. Vi kommer även att se över vår organisation så att vi är positionerade på bästa sätt inför den kommande outsourcing-trenden inom human resources, säger Lars Gahnström, VD.

För ytterligare information, kontakta:

Åke Plyhm, vice koncernchef, TietoEnator Corporation, tel. +46 8 632 14 10, +46 705 65 86 31
Timo Salmela, CFO, TietoEnator Corporation, tel. +358 400 434 974

En telefonkonferens anordnas klockan 10.00 (CET). Medverkande från TietoEnator är finans- och ekonomidirektör Timo Salmela och Päivi Lindqvist, ansvarig för Investor relations och finansiell information. För att deltaga i konferensen, vänligen ring +44 207 162 0184, kod: 'TietoEnator', cirka tio minuter före start. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på telefonnummer +44 20 8288 4459, kod 506752, fram till 9 juli 2004. Från och med måndagen den 5 juli finns även en ljudinspelning av konferensen tillgänglig på www.tietoenator.com.