Tieto Sweden AB

TietoEnator och norska Computas tecknar avtal med Aetat

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 15:20 CEST

TietoEnator har tillsammans med Computas valts till att vidareutveckla och förvalta Arena, kärnsystemet för ärendehantering inom norska Aetat. Arena är det centrala servicesystemet för alla arbetssökande i Norge.

Avtalet gäller all vidareutveckling, underhåll, felrättning och förvaltning av systemet och omfattar cirka 15 000 timmar per år. Kontraktet, som träder i kraft den 1 augusti 2003, spänner över tre år med option på ytterligare två år.

Ärendehanteringssystemet Arena används dagligen av cirka 2 500 handläggare, vilka årligen hjälper över 400 000 nya arbetssökande. Utvecklingen och introduktionen av Arena har varit ett av Norges största IT-projekt under de senaste åren. Systemet stöder alla huvudprocesser i Aetats verksamhet.

- Arena är Aetats viktigaste IT-system. Våra ambitioner är att Arena administreras och utvecklas så att våra handläggare hela tiden har tillgång till de verktyg som behövs för att ge våra användare bra och individuell service. Det har varit viktigt för oss att välja leverantörer som liksom oss fokuserar på användartillfredsställelse och kundnytta. Valet av TietoEnator och Computas har också givit oss specialistkompetens och styrka, säger Erik Oftedal, avdelningsdirektör vid Aetat.

- Avtalet med Aetat innebär ett stort erkännande för oss. Detta är ett komplext tjänsteområde eftersom det stöder kundens kärnverksamhet, något som ställer stora krav på oss som leverantör. Vi vill tillsammans med vår huvudsamarbetspartner Computas göra vårt bästa för att bistå Aetat i realiseringen av målsättningarna med Arena, säger Per Hove, försäljnings- och marknadsdirektör vid TietoEnator Public Norge.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
TietoEnator: Försäljnings- och marknadsdirektör Per Hove tfn +47 995 00107 Aetat Arbeidsdirektoratet: Informationsavdelning, tfn +47 2335 2474
Computas: Verkställande direktör David Chartier tfn +47 924 12290

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har 13 000 experter i över 20 länder. www.tietoenator.com

TIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Centrala media