Tieto Sweden AB

TietoEnator och Projektplatsen erbjuder lösning för distribuerade projekt

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 11:47 CEST

Allt fler projekt drivs över organisations- och funktionsgränser med geografiskt spridda medlemmar. För att kunna verka effektivt behövs en gemensam modell och arbetsplats för samverkan och styrning av projekten. Därför har TietoEnator valt att samarbeta med Projektplatsen.se för att bättre kunna stötta distribuerade projekt med PPS - Praktisk ProjektStyrning - TietoEnators projektstyrningsmetod.

- Projektplatsen.se har stor spridning, är enkelt att använda och är särskilt användbar för projekt med organisatorisk och geografisk spridning. Det uppfyller mycket väl de krav som ställs på ett modernt stödverktyg. Genom att vi integrerat PPS OnLine i Projektplatsen.se, ökar tillgängligheten till projektmodellen både för enskilda projektet likväl som för större organisationer, säger Anders Ericsson, chef för TietoEnator PPS.

Samarbetet mellan TietoEnator och Projektplatsen har utvecklats under flera år. TietoEnator har varit kund till Projektplatsen sedan 1999 och använder systemet i ett antal stora kundprojekt. Affärsområdet TietoEnator Production & Logistics har exempelvis nyligen tecknat ett avtal med Projektplatsen.

- Genom samarbetet med TietoEnator kan vi nu erbjuda våra kunder ännu bättre stöd för planering, genomförande och uppföljning av distribuerade projekt, säger Mattias Hällström, företagets VD och grundare. PPS är en av de ledande projektmetoderna och samarbetet resulterar i ett kraftfullt projektstöd, som är lätt att använda.


För ytterligare information, kontakta:
Anders Ericsson, Director TietoEnator PPS, tel: 08-703 63 57
anders.ericsson@tietoenator.com

Mattias Hällström, VD Projektplatsen, tel: 08-545 251 50 mattias.hallstrom@projektplatsen.se


TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare14 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.com


Projektplatsen (Projectplace International AB)
Företagets affärsidé är att utveckla och tillhandahålla en webbtjänst för de som arbetar i projekt tillsammans med kollegor, kunder och partners. Via Projektplatsen.se kan projektets medlemmar dela arbetsmaterial och projekt-verktyg oberoende av tid och plats, vilket sparar tid och ökar kvalitén i projektet. Projektplatsen.se är marknadsledande i Europa, finns i flera språkversioner och har lokal representation i Norge, Holland, Storbritannien och Tyskland.
www.projektplatsen.se/press