Tieto Sweden AB

TietoEnator och Siemens utvidgar samarbetet inom FoU-tjänster i Tyskland

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 08:45 CET

TietoEnator och Siemens fördjupar sitt fleråriga samarbete och förhandlar om att föra över delar av FoU-verksamheten (forskning och utveckling) inom traditionell telefoni och migration till nästa generations nätverk, från Siemens Communications till TietoEnator. Detta innebär att TietoEnators partnerskap med Siemens fördjupas betydligt. Processen att föra över de berörda delarna har påbörjats och avsikten är att cirka 270 medarbetare på Siemens Communications, varav större delen i München i Tyskland, flyttar över till TietoEnators affärsområde Telecom & Media. Målet är att underteckna avtalet i maj och att affären slutförs den 1 juli 2006.

- Under de senaste åren har TietoEnator tagit över och framgångsrikt integrerat anställda från Siemens Finland, Nokia, Alcatel och Ericsson. Samarbeten som har varit lyckade för alla parter; företagen ökar sin flexibilitet, TietoEnator utökar sina strategiska partnerskap och de anställda säkrar sina jobb och får en chans att utveckla sin kompetens inom nya områden, säger Frank Eser, ansvarig för forskning och utveckling för kärnkomponenter i telekomnätverk på Siemens Communications.

Allt snabbare teknikutveckling, kortare produktlivscykler och ökad komplexitet har tillsammans med konvergensen mellan IT och fast och mobil telekommunikation, samt med andra branscher, till exempel fordonsbranschen, skapat ett stort behov av en integrerad ansats där kompetens utnyttjas över flera olika områden. TietoEnators kompetens och strategiska inriktning ger bolaget mycket goda förutsättningar att spela en avgörande roll här. TietoEnator kan redan betraktas som ledande inom telekomrelaterade forsknings- och utvecklingstjänster i Europa.

- Telekom är ett av TietoEnators fokusområden på global nivå och genom att stärka samarbetet med ett världsledande företag som Siemens, tar vi ett stort steg mot målet att bli en global aktör inom telekomområdet, säger Ari Vanhanen, affärsområdeschef på TietoEnator Telecom & Media.

- Vi kan nu ge Siemens ett ännu bättre stöd på deras väg mot att uppnå "Best in Class". Vi bidrar med vår djupa branschkompetens och de erfarenheter vi skaffat i samarbetet med Siemens, vilket varit väldigt framgångsrikt, säger Jürgen Hatzipantelis, verksamhetsområdeschef inom TietoEnator Telecom & Media

Överföringen av anställda följer tysk lagstiftning. Siemens kommer att köpa tjänster från TietoEnator under cirka fem år. TietoEnator uppskattar att affären ger en effekt på koncernens nettoomsättning på cirka 15 miljoner euro under det andra halvåret 2006 och att åtagandet under hela kontraktsperioden motsvarar ett ordervärde på cirka 100 miljoner euro.

TietoEnators affärsområde Telecom & Media sysselsätter nära 5 000 telekomspecialister i 14 länder. I det breda tjänsteutbudet ingår FoU-tjänster, konsulttjänster, utveckling av IT-system och integration av hela värdekedjan inom telekom och media. Företaget är en partner till globala kunder och ger dem stöd vid utvecklingen av produkter och affärsprocesser.

TIETOENATOR ABP


För ytterligare information, kontakta:
Ari Vanhanen, President, TietoEnator Telecom & Media, +358 500 432 830
Jürgen Hatzipantelis, Senior Vice President, TietoEnator Telecom & Media, +49 6196 93290
Magnus Höglund, Customer Executive Siemens, TietoEnator Telecom & Media, +49 1757 224 689
Thomas Schepp, Press Manager, Siemens Communications, +49 89 722 36798


TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har över 15 000 specialister i över 25 länder.
www.tietoenator.com

The Siemens Communications Group is one of the largest players in the global telecommunications industry. The company offers a full-line portfolio of innovative solutions for voice and data communication. Its comprehensive offerings range from devices right through to complex network infrastructures and services for wireless, fixed and enterprise networks. It is the largest Group within the Siemens organiza¬tion and operates in more than 160 countries around the world. In fiscal 2005 (September 30), its 54,500-strong workforce posted sales of over 13 billion euros.
More about Siemens Communications at http://www.siemens.com/communications


DISTRIBUTION
Helsinki Stock Exchange
Stockholmsbörsen
Centrala media