Tieto Sweden AB

TietoEnator och Uppsala kommun utvecklar multimediaprodukt för funktionshindrade

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 09:42 CEST

TietoEnator har tillsammans med Uppsala kommun startat ett projekt, Framtidsstaden, som syftar till att ta fram ett multimediaprogram för funktionshindrade. I projektet, som pågår under hösten, bygger man upp en virtuell stad som funktionshindrade kan besöka via Internet. I staden ska användaren kunna gå runt och besöka relevanta platser som till exempel arbetsförmedlingen för yrkesvägledning, eller kommunhuset för att ta del av sina medborgerliga rättigheter. Programmet kommer bland annat att fungera som ett stöd till utbildningen 'Framtidsplanering' som bedrivs i datorteket vid Gottsunda.

Projektet tar sin utgångspunkt i de funktionshindrades behov och enligt Andreas Wikholm, projektledare på TietoEnator, finns det stora utvecklingsmöjligheter.

- Traditionellt sett skulle en sådan här produkt ha utvecklats för en mycket bredare målgrupp. I bästa fall skulle sedan produkten ha anpassats efter funktionshindrades behov. I det här projektet låter vi istället de funktionshindrades intressen driva utvecklingen av en produkt som vi i framtiden tror kommer att finnas tillgänglig för många andra målgrupper.

Projektet är inte alltigenom kommersiellt. I och med det europeiska handikappåret 2003 har Uppsala kommun och TietoEnator gemensamt satsat resurser. I styrgruppen finns representanter för Uppsala kommun, TietoEnator, Uppsala Universitet och Handikappförbundets samarbetsorgan (HSO). Den första upplagan av Framtidsstaden kommer att vara färdig tidigt nästa år.

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Wikholm, projektledare, TietoEnator, 08-749 81 44, 070-394 42 07

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare 13 000 experter i över 20 länder.

www.tietoenator.com