Tieto Sweden AB

TietoEnator och Veritas utvecklar en serviceportal för försäkringskunder

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2003 09:01 CEST

TietoEnator och Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas utvecklar tillsammans en Internetbaserad serviceportal för försäkringskunder. Portalen erbjuder en lösning för skötseln av arbetspensions- och företagarpensionsförsäkringar via webben. I praktiken betyder detta för Veritas företagskunder en flexiblare och effektivare skötsel av lagstadgade pensionsanmälningar via Internet.

Portalen som nu uppförs tas i bruk i slutet av år 2003. I första skedet kommer den att erbjuda en möjlighet för företag att både bläddra i och uppdatera anställningsuppgifter samt lämna årsanmälan elektroniskt. FöPL-kunder kan via tjänsten bl.a. beställa entreprenörsintyg. Framöver kommer portalen att kompletteras med tjänster för de pensionsförsäkrade.

Den tekniska implementationen bygger på TietoEnators lösning Web Component Suite och den senaste Java-teknologin.

Tilläggsuppgifter:

TietoEnator Oyj,TietoEnator Financial Solutions Oy, Avdelningschef Terhi Kesti,
tfn (09) 862 63005, 040 5021 095

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, Planeringschef Tarja Lahtinen,
tfn 010 5501 671, 050 5957 405

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har 13 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.com

Veritas Pensionsförsäkring är en del av den självständiga och inhemska försäkringsgruppen Veritas. Till gruppen hör även Veritas Livförsäkring, Veritas Skadeförsäkring, Veritas Fondbolag, Veritas Återförsäkring, Rahastotori Ab, Hiisi Kapitalförvaltning samt Hiisi Bankirfirma. Till Veritas Pensionsförsäkrings verksamhetsområde hör lagstadgade arbets- och företagarpensioner. Veritas har ett trettiotal kontor runt om i landet.


TIETOENATOR ABP