Tieto Sweden AB

TietoEnator redovisar en uppskjuten skattefordran på 119 MEUR

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 17:07 CEST

TietoEnator Abp Börsmeddelande den 6 Juli 2004 Kl 18.00 (EET)

TietoEnator har fått ett förhandsbesked avseende skatt på nedskrivning av moderbolagets tillgångar som redovisades och offentliggjordes den 21 april 2004. Baserat på avgörandet kommer TietoEnator att redovisa en uppskjuten skattefordran på 119 MEUR, vilket ger en positiv effekt på 1,44 euro på koncernens vinst per aktie för det andra kvartalet 2004. TietoEnator förväntar sig under tredje kvartalet av 2004 återbäring för all preliminärskatt som hittills i år har betalats i Finland (12 MEUR) och att vid slutet av 2007 fullt ut kunnat utnyttja skattefordran i den finska beskattningen.

Den finska Koncernskattecentralens skattsombud har reserverat sig rättigheten att överklaga förhandsbeskedet.

För ytterligare information, kontakta;
Timo Salmela, Direktör, finans och ekonomi, TietoEnator Abp, tel. +358 400 434 974.


TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare14 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.com


TIETOENATOR CORPORATION

DISTRIBUTION
Helsinki Exchanges
Stockholmsbörsen
Principal Media