Tieto Sweden AB

TietoEnator reduceringen av aktiekapitalet och optionsrätter 2002 B

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 09:00 CEST

TietoEnators bolagsstämma beslutade 23 mars 2006 att reducera aktiekapitalet med ett belopp motsvarande 2.903.860 euro genom annullering av bolagets egna aktier. Reduceringen av aktiekapitalet registrerades hos det Finska Handelsregistret den 10 april 2006. Efter reduceringen av aktiekapitalet är TietoEnators aktiekapital 75.840.262 euro och det totala antalet aktier uppgår till 75.840.262 aktier.

Sammanlagt 386 530 optionsrätter 2002 B i TietoEnator Abp har annullerats. Efter annulleringen berättigar de kvarvarande 962 300 optionsrätterna 2002 B dess innehavare att teckna 962 300 aktier i TietoEnator. Denna förändring har registrerats hos det finska handelsregistret den 10 april 2006. Aktieteckningsperioden för optionsrätter 2002 B inleds den 1 december 2006.TIETOENATOR ABPDISTRIBUTION
Helsingfors Börs
Stockholmsbörsen
Centrala media