Tieto Sweden AB

TietoEnator säljer sitt innehav i Personec

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 08:35 CET

TietoEnator Abp Börsmeddelande 14.11.2006, kl 9.00 EET


TietoEnator säljer sitt innehav i Personec (före detta Resource Management) till Nordic Capital Fund V. Försäljningen är ett naturligt led i den process som inleddes i juli 2004 då TietoEnator tog in Nordic Capital som minoritetsägare för att utveckla Personecs verksamhet, en process som avslutas i och med försäljningen. Försäljningen stödjer TietoEnators strategi att fokusera på utvalda branscher och frigör resurser och kapital för en internationell expansion inom valda spjutspetsområden.

Priset för TietoEnators innehav uppgår till 22 miljoner euro. Personec förväntas ha en nettoskuld om 165 miljoner euro i slutet av 2006. Enligt nuvarande prognoser förväntas affären resultera i en realisationsvinst för TietoEnator om cirka 90 miljoner euro, vilket kommer att ha en betydande inverkan på bolagets vinst per aktie för 2006. Kassainflödet från transaktionen uppgår till 70 miljoner euro, varav 48 miljoner euro utgör återbetalning av TietoEnators aktieägarlån till Personec. År 2004 gav affären TietoEnator ett kassainflöde om 113 miljoner euro. Försäljningen beräknas träda i kraft i slutet av 2006 och är villkorad av godkännande av konkurrensmyndigheterna samt köparens erhållande av bankfinansiering.

Personec är den största leverantören i Norden av affärsstödjande tjänster och lösningar, speciellt inom lönehantering, HRM (Human Resource Management) och ekonomisystem, med cirka 18 000 kundorganisationer representerande alla sektorer i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Personec har nära 1 300 anställda. Personec-koncernens nettoomsättning år 2005 uppgick till 129 miljoner euro och rörelseresultatet för samma period till 13.7 miljoner euro.

- Personec är idag ett starkt bolag med en ledande position i Norden. Vi har uppnått de mål vi satte upp för vårt ägarskap i Personec, och försäljningen ligger i linje med vår strategi. Vi kan nu koncentrera våra resurser och göra ytterligare investeringar internationellt inom valda bransch- och lösningsområden, säger Åke Plyhm, vice koncernchef i TietoEnator och ordförande i Personec Groups styrelse.

Försäljningen av Personec ger även en realisationsvinst om 68 miljoner euro. Eftersom denna vinst, i enlighet med FAS (Finnish Accouting Standards), redovisades redan 2004, har den ingen effekt på kassaflödet, eller de incitamentsbaserade ersättningar till ledningen eller utdelningar som redan tillkännagivits. I TietoEnators kommande kvartalsbokslut för fjärde kvartalet 2006 och i bokslutet för helåret 2006, kommer Personec att behandlas som en avslutad verksamhet.

Samarbetet mellan TietoEnator och Personec kommer att fortsätta inom många områden även i framtiden.

För ytterligare information kontakta;

Åke Plyhm, vice koncernchef, TietoEnator, tel. 08-632 1410, 0705-658 631
Timo Salmela, CFO, TietoEnator, tel. +358 9 8626 2213, +358 400 434 974
Päivi Lindqvist, informationsdirektör, tel. +358 9 8626 3276, +358 40 708 5351

Den 14 november 2006 kl 10.00 CET hålls en telefonkonferens då det är möjligt att ställa frågor gällande försäljningen av Personec. Konferensen leds av TietoEnators finansdirektör Timo Salmela och informationsdirektör Päivi Lindqvist. För att delta i konferensen vänligen ring senast tio minuter före start på tel: +44 20 7365 8426 (samtal från annan ort än USA) eller +1 617 614 3450 (samtal från USA), kod: '7923 9453'. Det går också att följa telefonkonferensen i direktsändning via TietoEnators hemsida www.tietoenator.com/presentations. En inspelning av konferensen publiceras på TietoEnators hemsida senare samma dag. Fram till den 21 november 2006 går det också att lyssna till en inspelning av konferensen genom att ringa tel: +44 20 7365 8427 (samtal från annan ort än USA) eller +1 617 801 6888 (samtal från USA), kod: 3353 7421.TIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Helsinki Stock Exchange
Stockholmsbörsen
Centrala media


TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har över 15 000 specialister i över 25 länder.
www.tietoenator.com