Tieto Sweden AB

TietoEnator tecknar avtal med Moderna Försäkringar Liv AB

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2003 11:05 CEST

TietoEnator har fått en order från Moderna Försäkringar Liv AB om leverans av en kapital- och livförsäkringslösning. Avtalet innebär att Moderna Försäkringar kommer att effektivisera administrationen för sina kunder, rådgivare och mäklare, både nationellt och internationellt.

- Vi märker en stor efterfrågan på den här typen av lösningar både från nystartade och etablerade försäkrings- och fondföretag, samt finansiella rådgivare. Intresset är stort hos nya aktörer som vill ha en konkurrensfördel jämfört med de mer etablerade bolagen, säger Harald Alpsten, affärsenhetschef vid TietoEnator Financial Solutions.

TietoEnators kapital- och livförsäkringslösning kommer att integreras med Moderna Försäkringars befintliga systemmiljö och förenklar hanteringen av avtal, kundinformation, avgifter och provisioner, bland annat genom dess Internetbaserade mäklarfunktionalitet.

Lösningen stödjer också ett så kallat STP-flöde (Straight Through Processing) som sträcker sig från mäklarens första fysiska kontakt med kunden till förvaltning av försäkringsavtalen. Detta innebär att samtliga avtal och transaktioner kan behandlas i realtid utan krävande manuell hantering.

Moderna Försäkringar Liv AB är ett helägt dotterbolag till Invik & Co AB.

För ytterligare information, kontakta:

Harald Alpsten, affärsenhetschef, TietoEnator Financial Solutions AB
08-597 90 000, harald.alpsten@tietoenator.com

Mikael Claesson, affärsområdeschef, Moderna Försäkringar Liv AB
08-562 00 699, mikael.claesson@modernaforsakringar.se

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare 13 000 experter i över 20 länder.

www.tietoenator.com