Tieto Sweden AB

TietoEnator tecknar outsourcing-avtal med Saab Bofors Dynamics

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 09:30 CET

TietoEnator har förnyat sitt kontrakt med Saab Bofors Dynamics gällande leverans av outsourcing-tjänster. De båda företagen har samarbetat i flera år och det nya avtalet innebär att TietoEnator kommer att ansvara för drift, administration och användarsupport för hela Saab Bofors Dynamics IT-miljö.

Avtalet, som trädde i kraft den 10 december 2003, gäller i två och ett halvt år, med option på förlängning. Ordervärdet uppgår till cirka 11 miljoner euro (100 miljoner kronor) för hela kontraktsperioden

Affären omfattar leverans av tjänster till Saab Bofors Dynamics IT-miljöer i Karlskoga, Linköping, Eskilstuna, Järfälla och Göteborg, samt till Saab Bofors Underwater Systems i Motala.

- Denna affär är mycket viktig för TietoEnator, då vi ytterligare stärker vår goda relation till Saab-gruppen, säger Sakari Lehtola, Executive Vice President, TietoEnator Processing & Network.

För ytterligare information, kontakta:
Sakari Lehtola, Executive Vice President, TietoEnator Processing & Network, +358 (0)400 445 769
Per-Eric Lindberg, affärsenhetschef, TietoEnator Processing & Manufacturing AB, 070-518 27 02

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare13 000 experter i över 20 länder.

www.tietoenator.com