Tieto Sweden AB

TietoEnator tecknar outsourcingavtal med SaabTech

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 12:46 CEST

TietoEnator och SaabTech tecknade på tisdagen ett avtal som innebär att TietoEnator tar över ansvaret för drift, förvaltning och användarstöd inom delar av SaabTechs IT-miljö. Affären gäller verksamheten i Järfälla, Kista, Jönköping, Linköping och Göteborg. Avtalet, som trädde i kraft den 14 oktober 2003, gäller i två och ett halvt år med option på förlängning.

Som en följd av avtalet tar TietoEnator över nio personer från SaabTech och planerar också för en nyrekrytering av ytterligare 20-25 personer utspritt på de fem orterna.

- Affären med SaabTech är ett bra exempel på hur ett partnerskap har utvecklats baserat på TietoEnators långsiktighet och kunnande om Saab. Vi arbetar sedan tidigare med flera bolag inom Saab och vi ser fram emot att nu utöka detta samarbete. Genom den här affären stärker vi också vår position inom den svenska industrisektorn, säger Sakari Lehtola, Chef Nordiska kunder, TietoEnator Processing & Network

För ytterligare information, kontakta:

Sakari Lehtola,
Chef Nordiska kunder,
TietoEnator Processing & Network
+358 (0)400 445 769

Per-Eric Lindberg,
affärsenhetschef,
TietoEnator Processing & Manufacturing,
070-518 27 02

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare13 000 experter i över 20 länder.

www.tietoenator.com