Tieto Sweden AB

TietoEnator utnämner Kavilesh Gupta till chef för tjänstelinjerna

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 11:05 CEST

TietoEnator Abp Börsmeddelande 24.9.2008, kl 12.00 EET
Kavilesh Gupta (född 1968) har utsetts till chef för TietoEnators tjänstelinjer samt till ansvarig för den enskilda tjänstelinjen IT. Gupta blir också medlem (Executive Vice President) i TietoEnators koncernledning från och med 1 december 2008. Gupta har studerat vid Jammu University i Indien (B.Sc. fysik). Han kommer närmast från TATA Consultancy Services Ltd. (TCS) där han sedan 1985 har arbetat i olika internationella chefspositioner i Finland, Indien, Storbritannien och USA. Sedan 2005 har Gupta arbetat som landschef för TCS i Finland. Han har bland annat varit ansvarig för att designa, utveckla och införa TCS tillväxtstrategi i Finland.

- Kavilesh Gupta har gjort en omfattande karriär under de senaste sjutton åren och har arbetat inom områdena affärsutveckling, försäljning och leverans. Hans kunskap om kraven på effektiv och industrialiserad IT kombinerat med hans förståelse för kundernas verksamheter är en stor tillgång för TietoEnator. Kavilesh Guptas roll i vår omvandling blir att utveckla bolagets branschöverskridande kompetenser och erbjudanden och att leda införandet av den globala leveransmodellen, säger TietoEnators VD och koncernchef Hannu Syrjälä.

Den 11 september meddelade TietoEnator att man från och med den 1 januari 2009 inrättar en horisontell funktion kallad tjänstelinjer. Denna skall driva utvecklingen av koncernövergripande kompetenser, branschöverskridande erbjudanden samt den globala leveranmodellen. I framtiden kommer det att finnas tre tjänstelinjer: IT, R&D samt Digital Transformation and Consulting (DTC). I första steget är syftet att säkerställa ett fritt flöde av kompetenser mellan branschverksamheter och länder samt att erbjuda intressantare karriärvägar för anställda.


För ytterligare information, kontakta:
Hannu Syrjälä, President and CEO, tel. +358 2072 68729, hannu.syrjala@tietoenator.com
Reeta Kaukiainen, EVP, Communications and Investor Relations, tel. +358 2072 68711,
+358 50 522 0924, reeta.kaukiainen@tietoenator.comTIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Helsinki Stock Exchange
Stockholmsbörsen
Centrala mediaTietoEnator är ett tjänsteföretag som erbjuder IT-, FoU- och konsulttjänster. Med cirka 16 000 specialister är TietoEnator ett av de ledande IT-tjänstföretagen i norra Europa och världsledande inom vissa segment. Vi specialiserar oss inom de områden där vi har djupast kunskap om våra kunders verksamheter och behov. Våra konkurrensfördelar bygger på vårt starka kundfokus och nordiska ursprung.
www.tietoenator.com