Tieto Sweden AB

TietoEnator utser ny finansdirektör

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2003 09:05 CEST

Timo Salmela har utsetts till ny finansdirektör för TietoEnator. Salmela ersätter därmed Tuija Soanjärvi som har valt att lämna TietoEnator för nya arbetsuppgifter. Han kommer successivt att ta över det nya ansvaret som finansdirektör under de närmaste månaderna.

Timo Salmela anställdes vid TietoEnator 1996 och arbetar för närvarande i positionen som Senior Vice President, Finance and Administration vid TietoEnators affärsområde Telecom & Media.

För vidare information, kontakta
Åke Plyhm, vice koncernchef, TietoEnator,
+46 (0)8-632 1410, +46 705 658 631
Eric Österberg, informationsdirektör, TietoEnator,
+46 (0)8-632 14 26, +46 (0)70-590 05 99

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare 13 000 experter i över 20 länder.

www.tietoenator.com