Tieto Sweden AB

TietoEnator utser Pentti Heikkinen till verkställande direktör och koncernchef, samt Matti Lehti till styrelseordförande

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 08:39 CET

TietoEnators styrelse har utsett Pentti Heikkinen till verkställande direktör och koncernchef i TietoEnator från och med 1 januari 2006. Pentti Heikkinen arbetar sedan början av 2004 som Chief Operating Officer (COO) och ordförande i TietoEnators operativa ledningsgrupp. Samtidigt valdes Matti Lehti, nuvarande verkställande direktör och koncernchef samt styrelsemedlem, till styrelseordförande, även detta från och med 1 januari 2006. Styrelsens kommittéer är oförändrade.

Pentti Heikkinen föddes 1960 i Juankoski i Finland och är civilekonom (M.Sc). Pentti Heikkinen kom till TietoEnator 1996 och hade under perioden fram till 2003 tre olika befattningar som affärsområdeschef. De sista två åren, 2001-2003, ansvarade Pentti Heikkinen för Telecom & Media.

Matti Lehti (född 1947) har varit verkställande direktör och koncernchef i TietoEnator sedan 1989. Matti Lehti fortsätter sin anställning fram till juni 2007, då han vid 60 års ålder går i pension.

I samband med chefsförändringen i ledningen löses ledningskommittén upp. Åke Plyhm fortsätter i sin nuvarande roll som ställföreträdande VD och vice koncernchef. Veli Pohjolainen, chef för strategisk affärsutveckling, kommer att gå i pension, detta efter trettio års framgångsrik tjänstgöring varav tio som affärsområdeschef för nuvarande Banking & Insurance. Tjänsten som COO ersätts inte.

- TietoEnators styrelse vill idag rikta ett speciellt tack till Matti Lehti för hans otroligt framgångsrika arbete som koncernchef under en period av betydande tillväxt och viktiga förändringar i bolaget. Jag är mycket glad att han fortfarande är tillgänglig och kan stödja en fortsättning på, och förnyelse av TietoEnators goda utveckling. Vi är övertygade om att Pentti Heikkinen, med stödet av en redan väl etablerad ledningsgrupp och dedikerade medarbetare i bolaget, utgör bästa tänkbara kandidat att leda detta arbete, säger Kalevi Kontinen, nuvarande styrelseordförande och ordförande i kompensations- och nomineringskommittén.

- Styrelsens beslut representerar ett planerat generationsskifte i ett bolag med en mycket stark och resultatorienterad företagskultur. Den nya och yngre koncernledningen, ledd av Pentti Heikkinen, har de rätta förutsättningarna att ta TietoEnator till nästa fas av utveckling och internationalisering, säger Matti Lehti.

- Jag ser med spänning fram emot att ta över som koncernchef i TietoEnator. Vi har ett fantastiskt team av 15 000 medarbetare, som är hängivna i arbetet med att realisera TietoEnators globala vision. Jag har också haft förmånen att få arbeta tillsammans med Matti Lehti under de senaste tio åren, vilket gör det möjligt för mig att redan från starten fortsätta implementationen av vår fastlagda strategi, säger Pentti Heikkinen.

Kompensations- och nomineringskommittén i TietoEnators styrelse har för avsikt att föreslå den ordinarie bolagsstämman i mars 2006, att den nuvarande styrelsens sammansättning bibehålls fram till bolagsstämman 2007. Samtliga styrelseledamöter har indikerat att de är tillgängliga för omval.

Pentti Heikkinens curriculum vitae är publicerat på TietoEnators hemsida under www.tietoenator.se/heikkinen. Nedladdningsbara fotografier på Pentti Heikkinen, Matti Lehti och Kalevi Kontinen finns att hämta på adressen www.tietoenator.com/photos.

TIETOENATOR ABP
För ytterligare information, kontakta:
Kalevi Kontinen, styrelseordförande och ordförande i kompensations- och nomineringskommittén, TietoEnator, tel. +358 50 66799
Matti Lehti, verkställande direktör och koncernchef, TietoEnator, tel. +358 9 8626 2200,
+358 400 816 405
Pentti Heikkinen, COO, TietoEnator, tel. +358 9 8626 3020, +358 400 438 611

En internationell telefonkonferens startar den 31oktober kl 09.00 CET (10.00 EET, 08.00 GMT). Konferensen hålls på engelska och medverkande från TietoEnator är styrelseordförande Kalevi Kontinen, koncernchef Matti Lehti och COO Pentti Heikkinen. För att deltaga i konferensen, vänligen ring +44 20 7365 8426, kod: 'TietoEnator', cirka tio minuter före start. Det går också bra att följa konferensen i direktsändning via TietoEnators hemsida, www.tietoenator.com/presentations. En inspelning av konferensen publiceras senare på dagen på TietoEnators hemsida och kommer också att finnas tillgänglig på telefonnummer +44 20 7365 8427, kod 7963 2504, fram till 7 november 2005.

En presskonferens arrangeras i Helsingfors den 31 oktober kl 10.00 CET (11.00 EET, 09.00 GMT). Konferensen hålls på finska. Plats: Radisson SAS Royal Hotel, Runebergsgatan 2, kabinett Finland. Efter konferensen är Matti Lehti och Pentti Heikkinen tillgängliga för intervjuer av media.TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare 15 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.comDISTRIBUTION
Helsinki Stock Exchange
Stockholmsbörsen
Centrala media