Tieto Sweden AB

TietoEnators EBIT-marginal för första kvartalet preliminärt lägre än förväntad

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2006 09:11 CEST

TietoEnator Abp Börsmeddelande 13.4.2006, Kl 10.00


Baserat på preliminär information uppgår TietoEnators nettoomsättning för första kvartalet till 440 miljoner euro vilket innebär en total tillväxt på cirka åtta procent. Den organiska tillväxten väntas uppgå till tre procent och tillväxten från förvärv till fem procent. I samband med att TietoEnators rapport för helåret 2005 offentliggjordes den 2 februari 2006, gavs en prognos om fyra procents förvärvsbaserad tillväxt och minst fyra procents organisk tillväxt.

TietoEnators rörelsereslutat (EBIT) för första kvartalet uppgick till cirka 30 miljoner euro, vilket motsvarar en rörelsemarginal på nära sju procent. Prognosen var dock 8-11 procent. I marginalen ingår ej den tidigare annonserade realisationsvinsten om 4,8 miljoner euro.

Bakom den lägre tillväxten och lönsamheten ligger främst några projekt som utvecklats svagare än väntat samt högre omstruktureringskostnader än förväntat. Omstruktureringskostnaderna uppgick totalt till mer än sex miljoner euro och härrör sig främst från Telecom & Media. Detta är högre än förväntade fem miljoner euro. Kostnaderna för projekt med en svag utveckling uppgick totalt till cirka sex miljoner euro och härrör sig från flera av TietoEnators affärsområden.

Ytterligare information samt en prognos för resten av helåret ges i den kommande delårsrapporten för det första kvartalet. Denna offentliggörs den 27 april 2006 kl. 07.00 CET.

Kontakt information:

Timo Salmela, CFO, TietoEnator, tel +358 9 8626 2213, +358 400 434974
Päivi Lindqvist, Senior Vice President, Communications and IR, TietoEnator, tel. +358 9 8626 3276, +358 40 7085351


TIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Helsinki Stock Exchange
Stockholmsbörsen
Centrala mediaTietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har över 15 000 specialister i över 25 länder.
www.tietoenator.com