Tieto Sweden AB

TietoEnators Finance Portal stödjer digital-tv-tjänster

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 09:26 CEST

TietoEnator har nu kompletterat sin Internetbanklösning, Finance Portal, med ett webbaserat stöd för digital-tv. Lösningen presenteras för den internationella marknaden vid mässan IFA-2003 i Berlin som pågår den 29 augusti till 3 september 2003.

- I praktiken innebär detta att Finance Portals flerkanalsstöd har byggts ut så att det förutom mobil- och Internetkanalerna även täcker digital-tv. Flerkanalsstödet gör att webbaserade tjänster kan utnyttjas via alla terminaler, konstaterar Tiina Kurki, chef vid TietoEnators enhet för Global eBanking Solutions.

Finance Portal-lösningen gör det möjligt för finansinstitutioner att koppla mobila tjänster, Internet-tjänster och digital-TV tjänster till de befintliga centrala banksystemen. Det mest utmärkande draget hos Finance Portal är möjligheten till personalisering av information, vilket innebär att kunden (privat- eller företagskund) själv kan anpassa portalen efter sina egna specifika behov. För aktörerna på finansmarknaden, till exempel en bank, innebär detta att kunderna kan erbjudas personligt riktade tjänster och nyheter.

Finance Portal grundar sig på öppen J2EE-arkitektur och fungerar både i BEA WebLogic- och i IBM WebSphere-miljö. Nordeas nya generation av Internetbanken Solo, som är en av världens ledande Internetbanker, bygger på Finance Portal-produkten.

- Finansportalen har tagits fram i ett brett och framgångsrikt samarbete där målet varit att producera högklassiga produkter och lösningar och därigenom hjälpa kunderna att dra största möjliga nytta av sina datasystem, säger Seppo Jukkara från TietoEnators medieenhet, som har bidragit till förverkligandet av finansportalens digital-TV anslutning.


För ytterligare information, kontakta:
Tiina Kurki, TietoEnator Oyj, Vice President, Global eBankingSolutions, tfn. +358 9 8626 2440, +358 40 550 6336, tiina.kurki@tietoenator.com

Seppo Jukkara, TietoEnator Oyj, Head of Broadcasting, Media Unit, tel. +358 9 8626 0569, +358 40 720 3888, seppo.jukkara@tietoenator.com
TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har 13 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.com