Tieto Sweden AB

TietoEnators försäljning av enheten Government Services verksamheter i Sverige, Danmark och Norge är slutförd

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 13:04 CET

TietoEnator Abp Börsmeddelande 1.11.2006, kl 13.30 EET

Försäljningen av TietoEnator Government Services verksamheter i Sverige, Danmark och Norge slutfördes den 1 november 2006. Köpare är Sirius IT. De berörda enheterna ingick i TietoEnators affärsområde Government, Manufacturing & Retail. Avtalet berör inte verksamheten i Finland eller övriga affärsområden inom TietoEnator. Processing & Network, Healthcare & Welfare och Digital Innovations fortsätter att erbjuda sina tjänster och lösningar till kommun, landsting och stat.

De sålda enheterna hade en nettoomsättning på 45 miljoner euro under årets första nio månader. Rörelseresultatet för samma period var 1,7 miljoner euro. Verksamheterna har cirka 420 anställda. Transaktionen baseras på ett skuldfritt värde om 26,4 miljoner euro och realisationsvinsten uppgår till cirka 9 miljoner euro.

Försäljningen stödjer TietoEnators strategi och frigör resurser och kapital som kommer att användas i internationaliseringen av koncernens verksamheter inom bank, skog, hälso- och sjukvård, samt telekom.

TietoEnator kommer att fortsätta arbeta mot offentlig sektor målmedvetet. Affärsverksamheten utgör nära 20 % av nettoomsättningen och är en betydande och viktig del av företaget.


För ytterligare information, kontakta;

Pentti Heikkinen, VD och koncernchef, TietoEnator, tel +358 9 8626 3020,
+358 400 438 611
Åke Plyhm, vice koncernchef, TietoEnator, tel 08-632 14 10, 0705-658 631


TIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Helsinki Stock Exchange
Stockholmsbörsen
Centrala mediaTietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har över 15 000 specialister i över 25 länder.
www.tietoenator.com