Tieto Sweden AB

TietoEnators förvärv av lettiska SIA IT Alise klart

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 15:07 CEST

TietoEnator Abp börsmeddelande 5.10.2005, kl 15.00 CET

Den estniska konkurrensmyndigheten har godkänt TietoEnators förvärv av 51 procent av aktierna i SIA IT Alise. Affären offentliggjordes den 25 augusti 2005 och slutfördes den 5 oktober 2005.

SIA IT Alise har cirka 200 anställda och är det största oberoende IT-konsultföretaget i Lettland. Förvärvet innebär att TietoEnator stärker närvaron i Baltikum. Koncernen får också tillgång till en bred kundbas inom telekomområdet och till omfattande kompetens inom Oracles affärssystem EBS (E-Business Suite).

För ytterligare information, kontakta:
Ari Vanhanen, President, Telecom & Media, TietoEnator, +358 500 432 830

TIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Helsinki Stock Exchange
Stockholmsbörsen
Centrala media

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare 15 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.com