Tieto Sweden AB

TietoEnators kvartalsrapport 3/2003

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 08:20 CEST

* Nettoomsättningen ökade med 9 % till 999, 1 MEUR (912,9) för årets första tre kvartal ackumulerat och med 7 % till 305,4 MEUR (285,1) för kvartalet isolerat

* Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 98,3 MEUR (90,6), motsvarande en marginal på 9,8 % (9,9) för de första nio månaderna och till 35,8 MEUR (27,6) och en marginal på 11,7 (9,7) för kvartalet isolerat

* Resultat efter skatt för de första nio månaderna uppgick till 40,1 MEUR (44,5) och för kvartalet isolerat till 15,1 MEUR (10,7)

* Vinst per aktie för de första nio månaderna, exklusive goodwillavskrivningar, uppgick till 0,85 EUR (0,78) och efter goodwillavskrivningar till 0,48 EUR (0,54)


Stockholm, 22 oktober 2003
TietoEnator Corporation
Styrelsen


Denna rapport är inte granskad av koncernens revisorer.