Tieto Sweden AB

TietoEnators nettoomsättning för första kvartalet steg med 8 procent, lägre vinst på grund av omstrukturering och projekt med svag utveckling

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:16 CEST


Detta är ett pressmeddelande utan tabeller. Om du önskar den kompletta versionen, använd länken här:
http://hugin.info/1058/R/1047080/172191.pdf

* Nettoomsättningen ökade 8 procent till 440,6 MEUR
* Organisk tillväxt 4 % i lokala valutor
* Rörelseresultat, exklusive realisationsvinster, inklusive omstruktureringskostnader uppgick till 30,2 MEUR (35,1)
* Resultat före skatt 31,9 MEUR (35,0)
* Vinst per aktie (EPS) 0,29 EUR (0,31)


- Vi är inte helt nöjda med utfallet för första kvartalet men det finns även goda nyheter, säger Pentti Heikkinen, VD och koncernchef på TietoEnator.

- Prisminskningar och den snabba övergången till lågkostnadslösningar inom telekomsektorn kom lite som en överraskning. Att vi parallellt med detta hade ett antal projekt med svag utveckling är inte acceptabelt. Samtidigt har vi nu sett en tydlig vändning inom Processing & Network där vi förra året hade en del problem. Den organiska tillväxten inom de flesta av våra andra affärsområden utvecklas också positivt. Genom vårt senaste avtal med Siemens har vi uppnått en ledande ställning i Europa inom telekomrelaterad forskning och utveckling. Vi kommer nu med full fart att arbeta vidare enligt våra fastlagda planer för året, och utöver detta ha ytterligare fokus på projektkontroll, fortsätter Pentti Heikkinen.

Nettoomsättningen för första kvartalet ökade 8 procent till 440,6 MEUR (406,9). Den organiska tillväxten i lokala valutor var 4 procent. Den organiska tillväxten förbättrades i de flesta av TietoEnators affärsområden: Banking & Insurance, Government, Manufacturing & Retail, Healthcare & Welfare och Processing & Network. Inom telekomverksamheten var den organiska tillväxten dock negativ, detta på grund av prisminskningar och mindre efterfrågan på nya projekt.

Första kvartalets rörelseresultat, exklusive realisationsvinster, var något lägre än 2005 och uppgick till 30,2 MEUR (35,1). Bakom resultatminskningen ligger främst kostnader för projekt med svag utveckling (cirka 6 MEUR), omstruktureringskostnader (cirka 7 MEUR) och en minskning av resultatet inom telekomverksamheten. Under första kvartalet hade TietoEnator en realisationsvinst om 4,7 MEUR från etableringen i Finland av ett nytt samägt bolag med Saab. Rörelseresultatet inklusive realisationsvinster låg nära förra årets nivåer och uppgick till 34,9 MEUR (36,0). Resultatet före skatt uppgick till 31,9 MEUR (35,0) och vinsten per aktie till 0,29 EUR (0,31).

TietoEnator räknar med att den organiska tillväxten kommer att förbättras under året jämfört med 2005. Att uppnå höga tillväxttal är dock en allt större utmaning mot bakgrund av den tunga prispressen inom telekomsektorn och att mer och mer av arbetet utförs i lågkostnadsländer. För helåret 2006 förväntar sig koncernen en ökning av nettoomsättningen på 5-9 procent.

TietoEnator kommer att inleda fackliga förhandlingar i Sverige inom Forsknings- och Utvecklingsverksamheten i Telecom & Media. Bolaget räknar med att behovet av att minska kostnadsbasen i enheten motsvarar cirka 75 tjänster. Åtgärderna vidtas som följd av ett för lågt resursutnyttjande och en förändring i den kompetensmix som efterfrågas av kunderna. Kostnaderna relaterade till denna process beräknas uppgå till cirka 5 MEUR under andra kvartalet.

Anpassningarna på personalsidan fortsätter att pressa ned lönsamheten och TietoEnator förväntar sig nu att helårets rörelsemarginal kommer att ligga i spannet 8-10 procent.

Den fullständiga delårsrapporten för första kvartalet 2006 finns som bifogad fil.


För ytterligare information, kontakta:
Åke Plyhm, Deputy CEO, tel. 08-632 1410, 0705-658 631, ake.plyhm@tietoenator.com
Timo Salmela, CFO, tel. +358 9 8626 2213, +358 400 434 974, timo.salmela@tietoenator.com
Päivi Lindqvist, SVP, IR and financial communication, tel. +358 9 8626 3276, +358 40 708 5351,
paivi.lindqvist@tietoenator.comTietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har över 15 000 specialister i över 25 länder.www.tietoenator.com


TIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Centrala media