Tieto Sweden AB

TietoEnators och Rautaruukkis samarbete fortsätter

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 11:07 CET

TietoEnator fortsätter att leverera stordatortjänster till Rautaruukki under de fem kommande åren. Avtalsperioden inleds den 1 januari 2004.

Avtalet ger Rautaruukki tillgång till en modern och feltolerant lösning. Den höga tillgängligheten garanterar en avbrottsfri drift av de affärskritiska systemen.

- Stordatortjänsterna har en affärskritisk roll för Rautaruukkis verksamhet. Produktionsprocesserna i framförallt Brahestads och Tavastehus anläggningar är känsliga för störningar i systemen. Den höga tillgängligheten och kostnadseffektiviteten i tjänsterna var nyckelfaktorer för oss när det nya avtalet förbereddes. Genom att trygga tillgången till tjänsterna kan Rautaruukki nu fokusera på att förverkliga sin nya affärsmodell med tillhörande utvecklingsprojekt, säger Rautaruukkis Corporate IT Manager Mauri Isokääntä.

- Avtalet kompletterar de IT-tjänster som Rautaruukki outsourcade till TietoEnator år 2001. Vi har utvecklat vårt IT-samarbete så att det motsvarar Rautaruukkis nya behov. I lösningen kombineras stordriftsfördelar med ett system som uppfyller kundens specialbehov, berättar Markku Isotupa chef vid TietoEnator.

För ytterligare information, kontakta:
Mauri Isokääntä, Corporate IT Manager, Rautaruukki, tfn +358 40 557 8604
Markku Isotupa, chef, TietoEnator Processing & Network, tfn +358 400 416 853

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare 13 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.com

Rautaruukki producerar helhetslösningar för byggnation, mekanisk verkstadsindustri och metallindustri. Koncernen har ett omfattande utbud metallprodukter och -tjänster. Rautaruukki är ett börsnoterat bolag med produkttillverkning i 17 europeiska länder och knappt 13 000 anställda. Koncernen omsätter ca 3 miljarder euro. www.rautaruukki.com