Tieto Sweden AB

TietoEnators utdelningsförslag för 2006

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 11:36 CET

TietoEnator Abp Börsmeddelande 6.2.2007, kl 12.30 EET


I enlighet med TietoEnators utdelningspolitik föreslår styrelsen en utdelning om 1,20 (0,85) EUR per aktie för 2006. 0,66 EUR av utdelningen är hänförlig till realisationsvinster och ska betraktas som extraordinär.TIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Helsinki Stock Exchange
Stockholmsbörsen
Centrala media
TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har cirka 16 000 specialister i nästan 30 länder.
www.tietoenator.com