Tieto Sweden AB

Tietos vård- och omsorgsprogram tar vården till en ny nivå

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 13:35 CET

Tieto Abp Meddelande 18 januari 2009 kl 12.00 EET

Tieto har startat ett program för kunskapsdelning inom informations- och kommunikationsteknik (ICT) -tjänster för vård och omsorg. Programmet syftar till att snabba upp och öka användningen av ICT för att möta utmaningarna inom vård och omsorg.

Med en åldrande befolkning, brist på kunnig personal och ökande kostnadstryck står vård- och omsorgsorganisationer över hela Europa inför stora utmaningar. För att möta de här utmaningarna har flera internationella studier visat att investeringar i ICT och systematisk processutveckling i kombination med användning av den senaste tekniken kan ge betydande årliga kostnadsbesparingar samt förbättrad kundservice inom vårdsektorn.

- Vi tror att man måste ta ett helhetsgrepp för att möta de här utmaningarna. ICT-lösningar är redan nu lika viktiga för vårdorganisationerna som vatten är för livet. De flesta av våra kunder har 100 procent elektroniska patientjournaler på enhets- och regional nivå. Digitalt informationsutbyte mellan olika vårdgivare är en förutsättning för att eliminera dubbla undersökningar och kraftigt förbättra säkerheten för medicinska beslut, säger Arto Ryymin, ansvarig för vård- och omsorgsverksamheten på Tieto.

- Vidare kan ICT garantera tillförlitliga mätningar av effektiviteten av utförda tjänster. ICT-lösningar inom vård och omsorg måste ses ur en holistisk synvinkel och regelbundet vidareutvecklas av specialistföretag och människor. En sammanhängande kedja av vård och tjänster från födseln till ålderdomen, från individnivå till samhällsnivå och nationsnivå, krävs för att man ska klara framtida utmaningar, fortsätter Ryymin.

Ryymin betonar att fördelarna med ICT inte ska begränsas till att enbart förbättra befintliga tjänster.
- Med hjälp av innovativa tjänster och lösningar kan vi också öppna upp nya möjligheter för vård- och omsorgsorganisationer. Bra exempel på detta är våra självbetjäningslösningar och mobila tjänster som ger patienterna mer inflytande, tjugo procent effektivare resursanvändning samt betydligt minskade väntetider. Ett annat exempel är vår lösning för vårdplaner (clinical pathways) som optimerar sjukvårdsprocesserna. Den har bidragit till att korta sjukhusvistelserna med fyra procent och därmed möjliggjort betydande årliga besparingar i behandlingskostnader.

Ur en vård- och omsorgsanställds synvinkel innebär intelligent informationsanvändning, moderna användargränssnitt och informationshantering på hög nivå möjlighet till mer välgrundade beslut som bidrar till att effektivisera behandlingen och till och med rädda liv. Informationsutbyte mellan organisationer och system är nyckeln till optimerad resursanvändning och flexibla tjänsteerbjudanden. Nya lösningar för leverantörer av vårdtjänster innebär också att människor kan bo kvar längre i sina hem. Det ger såväl minskade kostnader som bättre livskvalitet och medborgaren kan få rätt vård och tjänster vid rätt tidpunkt på rätt plats.

Tietos erfarenheter av att arbeta med mer än 2 000 vård- och omsorgsorganisationer visar att lösningar för avancerad informations- och kommunikationsteknik (ICT) kan vara mycket viktiga. Tieto är den ledande leverantören av ICT-lösningar för vård och omsorg i de nordiska länderna och har en stark närvaro även i Tyskland och Nederländerna. Med 40 års erfarenhet, specialiserade branscherbjudanden, omfattande ICT-tjänster och en grundlig förståelse för våra kunders processer hjälper vi våra kunder att fokusera helt på kärnverksamheten, säkerställa vårdtjänsternas framtid och dess utveckling på individuell, regional och nationell nivå.

För ytterligare information, kontakta:
Christer Bergh, Vice President, Tieto Healthcare Sweden, tel. +46 70 556 98 30, christer.bergh@tieto.com
Roland Granlund, Vice President, Tieto Welfare Nordic, tel. +46 70 629 4680, roland.granlund@tieto.com
Arto Ryymin, Executive Vice President, Tieto, Healthcare & Welfare, +358 400 821 148, arto.ryymin@tieto.com

Läs mer på vår portal om hur Tieto har hjälpt vårdorganisationer att förbättra kvaliteten och effektiviteten hos sina tjänster.
TIETO ABP

DISTRIBUTION
Centrala mediaTieto är ett IT-tjänsteföretag som erbjuder IT-, FoU- och konsulttjänster. Med cirka 16 000 anställda är Tieto ett av de ledande IT-tjänsteföretagen i norra Europa och världsledande inom vissa segment. Vi specialiserar oss inom de områden där vi har djupast kunskap om våra kunders verksamheter och behov. Våra konkurrensfördelar bygger på ett starkt kundfokus och vårt nordiska ursprung.

www.tieto.com