Tiger of Sweden

Tiger of Sweden upphör med all produktion av sandblästrade jeans

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 16:48 CEST

Tiger of Sweden har beslutat att från och med hösten 2010 upphöra med all produktion av sandblästrade jeans, då det är en potentiellt hälsovådlig produktionsmetod.

– Vi har i tidigare kollektioner haft ett begränsat antal produkter där sandblästring använts. I de fallen har vi naturligtvis ställt krav på alla våra underleverantörer att följa BSCI:s riktlinjer. Trots kraven går det inte att garantera säkerheten till hundra procent och därför har vi valt att upphöra med sandblästring i produktionen. Vi har uppfattningen att om det finns minsta möjliga risk att arbetare i produktionen skulle kunna fara illa är det inte aktuellt att tillverka jeans med metoden, säger Per Håkans, marknadschef på Tiger of Sweden.

Sandblästring är en produktionsmetod för att i olika grad få fram en särskild finish eller slitning på jeans. Om riktlinjer och säkerhetsåtgärder inte följs fullt ut finns risk att arbetare i produktionen kommer i kontakt med kvarts i sanden som kan skada lungorna och vara mycket hälsovådligt.  

Tiger of Swedens bedömning är att det trots tydliga riktlinjer och uppförandekoder kring
sandblästring inte går att garantera att dessa efterlevs fullt ut. Denna uppfattning delas av andra branschaktörer som också har valt att upphöra med sandblästring, bland andra H&M och Levis.

BSCI (Business Social Compliance Initiative) är en branschorganisation och ett icke vinstdrivande
samarbetsinitiativ med gemensam uppförandekod. Mer information på länken: www.bsci-eu.org


För mer information och intervjuer
Per Håkans, Marketing Director Tiger of Sweden, 08-546 310 00, per.hakans@tigerofsweden.se  
Alexander Stempel, Jung, 08-410 556 55, 070-879 75 44, alexander.stempel@jungrelations.com

Om Tiger of Sweden
Tiger of Sweden har sedan 1993 gått från knappt 15 mkr till 643 mkr i omsättning bokslutsåret
2009–2010. Tiger of Sweden säljs och marknadsförs i 20 länder. Tiger of Sweden ingår sedan
2003 i koncernen IC Companys.