Sectra AB

Tigerfamiljen växer i det svenska försvaret

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 08:56 CEST

Sectra har tecknat ett avtal med Försvarets materielverk om utveckling och serieleverans av ett mobilt taktiskt talkrypto, Tiger MTT.

Tiger MTT, som är en vidareutvecklingen av Tigerkonceptet, skyddar kommunikation över taktisk radio och baseras på samma säkerhetsplattform som försvaret använder för kommunikation över exemplevis GSM-nätet. Den nya produkten anpassas för att fungera i situationer som ställer hårda krav på fukt- och stöttålighet. Utvecklingsarbetet kommer att fortlöpa fram till sommaren 2005 varefter serieleveransfaserna inleds.

- Det här är en betydande order för vår verksamhet och ett exempel på hur vi, genom att använda samma säkerhetslösning för olika typer av kommunikationsnät, kan tillgodose våra kunders behov av nya kostnadseffektiva system. Våra modulärt uppbyggda produkter medger en snabb anpassning till ny kommunikationsteknik och olika användningsområden, säger Tommy Waszkiewicz, VD för Sectra Communications AB.

Tiger
Tiger är ett koncept som består av system och produkter för avlyssningsskydd av tal och data. Produkterna är utvecklade i samarbete med det svenska, norska och holländska försvaret och designade för att uppfylla de allra högsta säkerhetskraven.

Olika situationer kräver olika lösningar. Tigerfamiljen omfattar därför produkter som underlättar utbyte av känslig information oavsett om den kommuniceras på resande fot från en mobiltelefon, från skrivbordstelefonen på arbetsplatsen eller från en taktisk radio ute i terrängen. För att öka användarens flexibilitet fungerar produkterna i många typer av kommunikationsnätverk som exempelvis GSM, GPRS, DECT, PSTN, satellit och Tetra.

Produkterna som ingår i Tigerkonceptet har godkänts av flera nationella säkerhets- och ackrediteringsinstanser i Europa och NATO.


För ytterligare information kontakta:

Jan-Olof Brüer VD och koncernchef, Sectra AB, tel 013-23 52 09, janolof.bruer@sectra.se
Tommy Waszkiewicz VD Sectra Communications AB, tel 013-23 52 47, tw@sectra.se

Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se

Om Sectra Communications AB
Sectra utvecklar och säljer avlyssningssäkra mobila kommunikationssystem, höghastighetskryptering för tele- och datalinjer samt taktiska radiosystem. Kunderna är försvar och myndigheter i Europa och inom NATO med höga krav på kommunikationssäkerhet. Sectra har en stark kärnkompetens inom kryptering och är ett av de ledande företagen i världen när det gäller design och utveckling av säkra kommunikationssystem. Sectras system används av kunder i Sverige, Norge, Tyskland, Tjeckien, Nederländerna, Finland, USA samt av NATOs centralorganisation och av US EUCOM.

Sectras verksamhet
Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom expansiva nischer. Idag omfattar verksamheten produkter inom avlyssningssäkra kommunikationssystem och medicinska system.

Sectras huvudkontor ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen
vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i åtta länder och antalet medarbetare är cirka 350. Omsättningen uppgick räkenskapsåret 2003/04 till 495 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista.