Tigran Technologies AB

Tigran: 510 (k)-ansökan avseende dentalt instrument inlämnad till FDA

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2012 08:16 CEST

Tigran Technologies AB (publ) har lämnat in en 510 (k)-ansökan till FDA (Food and Drug Administration) avseende försäljningstillstånd på den amerikanska marknaden för Tigran™ PeriBrush™. PeriBrush är en titanborste för rengöring av dentala implantat i samband med behandling av periimplantit.

Periimplantit är en infektion kring dentala implantat, som om den lämnas obehandlad kan leda till förlust av implantatet. Antalet implantatbehandlingar per år uppskattas till 11 miljoner1 (2010) Omkring 16%2 av implantatpatienterna drabbas av periimplantit.

Rengöring av implantatytan är en viktig del av en periimplantitbehandling och görs traditionellt med kyrett. PeriBrush medger en förbättrad åtkomst i implantatgängorna, samtidigt som den är mer skonsam mot implantatytan och skador därmed kan undvikas.


1 MRG 2009
2 Ann-Marie Roos Jansåker, parodontolog, Christer Fransson, parodontolog

Vetenskaplig poster
”Effect of rotating titanium debridement brushes on the surface of dental implants”
Duddeck DU et al, presenterad vid 20th Annual Scientific Meeting of the European Association for Osseointegration, 13–15 oktober 2011 i Aten.


För mer information, vänligen kontakta Arve Nilsson, tf VD Tigran Technologies AB:
T: +45 40 35 82 65, +46 768 67 15 12
E: a.nilsson@tigran.se
W: www.tigran.se

Om Tigran Technologies AB
Tigran Technologies AB (publ) är ett dentalt försäljnings- och utvecklingsbolag med bas i Sverige. Tigran erbjuder ett system för benuppbyggnad och implantatstabilisering i munnen. Teknologin bygger på porösa titankorn som fungerar som klätterställning för kroppens benceller i processen att återbygga käkben för att på så sätt kunna fästa och stabilisera implantatskruvar och förhindra ytterligare nedbrytning av käkbenet.

Tigran utvecklar även instrument för en optimerad behandling och ökad patientkomfort i samband med
dental benåterbyggnad. Tigran driver ett omfattande kliniskt utvecklingsarbete och har ett antal publicerade, insända och pågående experimentella och kliniska studier. Företagets produkter, metoder och teknologi täcks av en omfattande patentportfölj. Produkterna är CE-märkta. Tigrans produkter säljs via utvalda distributörer och i egen regi. ”Tigran” är ett av Tigran Technologies AB registrerat varumärke.