Tigran Technologies AB

Tigran: Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:26 CET

Pressmeddelande 26 februari 2010

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET:
•    Flera vetenskapliga studier visar positiva resultat för Tigrans produkter och metoder.
•    Tigrans distributionsnätverk utbyggt i ett 15-tal länder.
•    Ansökan för marknadstillstånd för försäljning i USA inlämnad till Food and Drug Administration, FDA.
•    Lansering av roterande titanborste breddar och förstärker produktportföljen.
•    Nyemission övertecknades och tillförde cirka 18 MSEK efter emissionskostnader.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT:
•    Distributörer i ytterligare fem länder har tillkommit.
•    Hög orderingång med bolagets hittills största order i januari.
•    Framgångsrik optionsinlösen tillförde cirka 20 MSEK före emissionskostnader.

Bilaga: Bokslutskommuniké 2009

För mer information, vänligen kontakta Björn Sellert, VD Tigran Technologies AB:
T: +46 768 60 77 10
E: b.sellert@tigran.se
W: www.tigran.se

Om Tigran Technologies AB
Tigran Technologies AB (publ) är ett dentalt försäljnings- och utvecklingsbolag baserat i Malmö. Tigran erbjuder innovativa regenerativa system för benuppbyggnad och implantatstabilisering. Kärnteknologin bygger på den porösa, icke-resorberbara titangranulen, optimerad i form, storlek och ytskikt för att utgöra en unik miljö för benåterbildning. Tigran har ett omfattande kliniskt utvecklingsprogram och företagets produkter, metoder och teknologier täcks av en vidsträckt patentportfölj. Tigrans produkter distribueras genom ett nätverk av exklusiva distributörer.