Tigran Technologies AB

Tigran: Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 16:17 CET

Pressmeddelande 28 februari 2011

”Tigrans metod för att förstärka käkben med titan har använts för behandling av fler än 6 000 patienter, många med flerårsuppföljning. Inga komplikationer har rapporterats.”

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

  • Framgångsrik optionsinlösen under januari tillförde Bolaget 20 MSEK före emissionskostnader
  • Distributionsavtal för ytterligare marknader
  • Försäljningsansvarig för Tyskland anställd
  • Huvudstudie  inom periimplantit inskickad för publicering
  • Fallstudien ”Micro CT and human histological analysis of a peri-implant osseous defect grafted with porous titanium granules: A case report” accepterad för publicering i JOMI (The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants)
  • Internationella multicenterstudier uppstartade


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT

  • FDA-ansökan (510 (k)) om marknadstillstånd för försäljning av Företagets huvudprodukt Tigran™ PTG i USA inlämnad
  • Regulatoriskt godkännande av Tigrans dentala produkter i Ryssland
  • Regulatoriskt godkännande av Tigran™ Brush No 1 i Sydkorea
  • Brygglån från fyra aktieägare om 8,5 MSEK som löper t o m 30 juni 2011

Engelsk version publiceras 1 mars 2011
Bilaga: Bokslutskommuniké 2010

För mer information, vänligen kontakta Björn Sellert, VD Tigran Technologies AB:
T: +46 768 60 77 10
E: b.sellert@tigran.se
W: www.tigran.se

Om Tigran Technologies AB
Tigran Technologies AB (publ) är ett dentalt försäljnings- och utvecklingsbolag med bas i Sverige. Tigran erbjuder ett system för benuppbyggnad och implantatstabilisering i munnen. Teknologin bygger på porösa titankorn som fungerar som klätterställning för kroppens benceller i processen att återbygga käkben för att på så sätt kunna fästa och stabilisera implantatskruvar och förhindra ytterligare nedbrytning av käkbenet.
Tigran utvecklar även instrument för en optimerad behandling och ökad patientkomfort i samband med dental benåterbyggnad. Tigran driver ett omfattande kliniskt utvecklingsarbete och har ett antal publicerade, insända och pågående experimentella och kliniska studier. Företagets produkter, metoder och teknologi täcks av en omfattande patentportfölj. Produkterna är CE-märkta. Tigrans produkter säljs via utvalda distributörer och i egen regi. ”Tigran” är ett av Tigran Technologies AB registrerat varumärke.