Tigran Technologies AB

Tigran: Extra bolagsstämma; ändrad teckningskurs för teckningsoptionerna av serie 2009/2010

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 10:41 CET

Pressmeddelande 16 december 2009

Vid extra bolagsstämma i Tigran Technologies AB den 16 december 2009 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att sänka teckningskursen för bolagets teckningsoptioner av serie 2009/2010 från 0,30 kronor till 0,20 kronor per preferensaktie.

För mer information, vänligen kontakta Björn Sellert, VD Tigran Technologies AB:
T: +46 768 60 77 10
E: b.sellert@tigran.se
W: www.tigran.se

Om Tigran Technologies AB
Tigran Technologies AB (publ) är ett dentalt försäljnings- och utvecklingsbolag baserat i Malmö. Tigran erbjuder innovativa regenerativa system för benuppbyggnad och implantatstabilisering. Kärnteknologin bygger på den porösa, icke-resorberbara titangranulen, optimerad i form, storlek och ytskikt för att utgöra en unik miljö för benåterbildning. Tigran har ett omfattande kliniskt forskningsprogram och företagets produkter, metoder och teknologier täcks av en vidsträckt patentportfölj. Tigrans produkter distribueras genom ett nätverk av exklusiva distributörer.