Tigran Technologies AB

Tigran: FDA-ansökan (510 (k)) om tillstånd för försäljning i USA inlämnad

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 10:33 CET

Pressmeddelande 9 februari 2011

Tigran Technologies AB (publ) har lämnat in en ansökan om tillstånd för försäljning av sitt benförstärkande material på den amerikanska marknaden.  

Dentalbolaget Tigran Technologies har lämnat in en ansökan inkluderande patientdata med upp till sex års uppföljning för sin titanbaserade produkt för dental benuppbyggnad. Materialet används i huvudsak inom dentalområdet när käkbenet behöver återbyggas till exempel i samband med implantatbehandling.
I USA inleds så många som 50 % av alla implantatbehandlingar med en benförstärkande behandling1, vilket innebär en mycket stor potential för Tigran.

- USA utgör halva världsmarknaden för medicintekniska produkter, och kan bli vår viktigaste marknad i framtiden, säger Björn Sellert, VD Tigran Technologies AB.

Tigran finns idag representerat på ett femtontal marknader, huvudsakligen i Europa.

1) MRG 2009

För mer information, vänligen kontakta Björn Sellert, VD Tigran Technologies AB:
T: +46 768 60 77 10
E: b.sellert@tigran.se
W: www.tigran.se

Om Tigran Technologies AB

Tigran Technologies AB (publ) är ett dentalt försäljnings- och utvecklingsbolag med bas i Sverige. Tigran erbjuder ett system för benuppbyggnad och implantatstabilisering i munnen. Teknologin bygger på porösa titankorn som fungerar som klätterställning för kroppens benceller i processen att återbygga käkben för att på så sätt kunna fästa och stabilisera implantatskruvar och förhindra ytterligare nedbrytning av käkbenet.
Tigran utvecklar även instrument för en optimerad behandling och ökad patientkomfort i samband med
dental benåterbyggnad. Tigran driver ett omfattande kliniskt utvecklingsarbete och har ett antal publicerade, insända och pågående experimentella och kliniska studier. Företagets produkter, metoder och teknologi täcks av en omfattande patentportfölj. Produkterna är CE-märkta. Tigrans produkter säljs via utvalda distributörer och i egen regi. ”Tigran” är ett av Tigran Technologies AB registrerat varumärke.