Tigran Technologies AB

Tigran: Optionsinlösen i medicinteknikbolag tecknad till 95%

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 15:28 CET

Pressmeddelande 3 februari 2010

 

Stort intresse för optionsinlösen ger Tigran drygt 20 miljoner SEK i kapitaltillskott.

Den 31 januari avslutades optionsinlösen av teckningsoptioner av serie 2009/2010 i Tigran Technologies AB. Emissionen genomfördes med stort intresse bland aktieägarna och optionsinlösen utnyttjades till 95%, vilket motsvarar ett kapitaltillskott till bolaget om 20 059 000 SEK.

-          Att Tigrans aktieägare löst in 95 % av optionerna ser jag som ett mycket stort förtroende för bolaget. Med den nu tillförda likviden på över 20 miljoner SEK kan vi fortsätta vår strategi att expandera såväl produkt- som marknadsmässigt samtidigt som vi kan fullfölja befintliga och planerade kliniska studier, säger Björn Sellert, VD Tigran Technologies AB.

Tigran har sedan försäljningsstarten i slutet av 2008 uppvisat negativt rörelseresultat. Bolaget räknar med att underskottet reduceras betydligt under 2010 jämfört med 2009, framförallt tack vare att försäljningen ökar men också för att man har dragit ner kostnadsmassan 2010 jämfört med 2009, då bolaget hade stora start-up-kostnader i och med introduktionen på flera marknader.

-          Att Tigran är på rätt väg visar också det faktum att vi under årets första månad har fått order och commitments från våra distributörer som överstiger hela fjolårets beräknade försäljning. Under 2011 räknar vi med fortsatt kraftig försäljningsökning varför Tigran bör visa ett positivt resultat senast under 2012, avslutar Björn Sellert.

Bolaget avvaktar utfallet av 2010 innan ställning till ytterligare emissioner tas.


Engelsk version publiceras 4 februari 2010.

För mer information, vänligen kontakta Björn Sellert, VD Tigran Technologies AB:
T: +46 768 60 77 10
E: b.sellert@tigran.se
W: www.tigran.se

 

Om Tigran Technologies AB
Tigran Technologies AB (publ) är ett dentalt försäljnings- och utvecklingsbolag baserat i Malmö. Tigran erbjuder innovativa regenerativa system för behandling av tandlossningssjukdomar och för behandlingar med dentala implantat. Kärnteknologin bygger på den porösa, icke-resorberbara titangranulen, optimerad i form, storlek och ytskikt för att utgöra en unik miljö för benåterbildning. Tigran har ett omfattande kliniskt forskningsprogram och företagets produkter, metoder och teknologier täcks av en vidsträckt patentportfölj. Tigrans produkter distribueras över hela världen genom ett nätverk av exklusiva distributörer.