Tigran Technologies AB

Tigran: Stark inledning på försäljningsåret 2010 med två nya distributörer och hög orderingång

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 08:42 CET

Pressmeddelande 26 januari 2010

Tigran Technologies AB har tecknat distributionsavtal avseende Beneluxländerna och Grekland. Samtidigt har orderingången ökat markant och ordersituationen motsvarar hittills i år mer än den totala beräknade försäljningen för 2009, vilken redovisas 26 februari.

Det står idag klart att holländska Solid Benelux blir Tigrans distributionspartner för Benelux-länderna. Solid Benelux drivs av Frank van Veen och Bart Creemers som båda har närmre 20 års erfarenhet från ledande positioner i branschen, bl a. från Nobel Biocare och Biomet 3i. För den grekiska marknaden har avtal träffats med Stardent. Båda bolagen arbetar med implantat och andra produkter för dental kirurgi.

-    Genom våra två nya samarbetspartners Solid Benelux och Stardent är Tigran nu representerat på  närmre 20 marknader, vilket är helt i linje med vår affärsstrategi, säger Björn Sellert, VD Tigran Technologies AB.

Samtidigt har 2010 börjat mycket bra för Tigran, med en ordersituation motsvarande mer än den totala beräknade försäljningen föregående år. Den svenske distributören Forssbergs Dental har i januari lagt en order på Tigrans benersättningsmaterial till ett värde motsvarande deras totala order för 2009. Den av Tigrans israeliske distributör Dencare Dental nyligen lagda ordern, kommunicerad i pressmeddelande av 5 januari, har redan utökats med 25 %, samtidigt som den italienske distributören lägger en order om drygt 500 000 SEK, och deklarerar avsikt att lägga order om ytterligare 750 000 SEK under året.

-    Tigrans utveckling går åt helt rätt håll och det är otroligt tillfredsställande för oss att orderstocken redan innan januari månads utgång sammanräknat med order på väg in uppgår till mer än den beräknade helårsförsäljningen för föregående år, avslutar Björn Sellert.

Tigran är ett utvecklingsbolag som under 2008 lanserade sina produkter för dental benåterbyggnad vid bland annat periimplantit – en inflammation kring dentala implantat med åtföljande benförlust som kan leda till att ett implantat går förlorat.

Första året landade företagets försäljning på 615 000 kronor (ca € 60 000), medan 2009 förväntas visa på en mer än fyrdubblad försäljning. Tigrans bokslutskommuniké för 2009 publiceras 26 februari.

Tigran finns idag representerade på närmre ett 20-tal marknader.

English version: English version scheduled for publishing on January 27.
För mer information, vänligen kontakta Björn Sellert, VD Tigran Technologies AB:
T: +46 768 60 77 10
E: b.sellert@tigran.se
W: www.tigran.se


Om Tigran Technologies AB
Tigran Technologies AB (publ) är ett dentalt försäljnings- och utvecklingsbolag baserat i Malmö. Tigran erbjuder innovativa regenerativa system för benuppbyggnad och implantatstabilisering. Kärnteknologin bygger på den porösa, icke-resorberbara titangranulen, optimerad i form, storlek och ytskikt för att utgöra en unik miljö för benåterbildning. Tigran har ett omfattande kliniskt forskningsprogram och företagets produkter, metoder och teknologier täcks av en vidsträckt patentportfölj. Tigrans produkter distribueras genom ett nätverk av exklusiva distributörer.