Tigran Technologies AB

Tigrans nyemission övertecknad inför börsnotering

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 11:15 CEST

Tigran är ett forsknings- och utvecklingsbolag med bas på Medeon Science Park i Malmö och som tillverkar millimeterstora porösa titankorn som hjälper till att förankra proteser i benvävnad. Affärsfokus ligger dock på dentalmarknaden. Tigrans produkter och metodik som även kan tillämpas inom ortopedin är väl förankrade i vetenskapliga metoder och tillvägagångssätt. Det som särskiljer Tigrans produkter från de befintliga konkurrenterna och som ger Tigran lovande förutsättningar på marknaden är primärt följande:  • Tigran använder sig av kommersiellt rent Titan i sina produkter till skillnad mot flera av konkurrenterna som bland annat använder sig av alltifrån kalvkadaver till människoben.


  • Tigrans produkter är prisvärda, enklare att kommunicera till patienten och stabila att arbeta med, vilket uppskattas av professionen då det innebär stora tidsbesparingar vilket ökar lönsamheten för de tandläkare som väljer att arbeta med Tigrans produkter.


  • Mindre smärta och mer estetiskt. Genom att använda Tigrans dentala produkter slipper patienten att bli nedsövd i syfte att till exempel hämta ben från höften. Tigrans produkter bibehåller bättre volymen och formen samt gör det lättare för patienten att hålla rent, vilket ger ett snyggare slutresultat. Därmed blir även patienten en vinnare när tandläkaren eller käkkirurgen använder sig av Tigrans produkter men utan att det blir dyrare för patienten.


- Skälet för noteringen på Aktietorget är helt naturlig då den möjliggör och stimulerar till ökad handel med aktier i bolaget. För vi kommer att behöva ytterligare kapital för att kunna expandera i den offensiva takt som bolaget planerar. Det säger Björn Sellert VD Tigran Technologies AB.

De nya storägarna består bland annat av följande aktörer:
Monterro Holding med finansmannen Martin Bjäringer i spetsen och Alted AB som kontrolleras av Tedde Jeansson Jr gick in med sammanlagt 6 miljoner kronor. Que Quoin Holding gick in med ca 6,5 miljoner och består av Jan-Erik Österlund som även är styrelseordförande i Tigran samt Sven-Erik Nilsson som är styrelseledamot. Dessa investerare har även varit verksamma i framgången Hemocue och är aktiva i ett par danska bolag inom Life Science området. Även den franska distributören Advanced medical devices har gått in med 400 000 euro. Grundarfamiljen Bruce är näststörsta ägare med 14 procent utan att delta i emissionen.

Planerad notering på Aktietorget sker i slutet av oktober eller början november.

För mer information kontakta Björn Sellert, VD Tigran Technologies AB på +46 768 60 77 10, alternativt b.sellert@tigran.se eller besök: http://www.tigran.se

Om Tigran Technologies AB
Tigran Technologies AB med säte Malmö erbjuder en ny metod för förnyelse av benstruktur vid implantatbehandling i munnen. Tekniken som används, kallad porous titanium granule, är i fråga om porositet, form, storlek och ytbehandling framtagen för att ge optimal invärtes läkning samt ett tillförlitligt implantat. Bakom Tigrans produkter, metoder och teknik återfinns ett starkt, väldokumenterat och yrkeskunnigt anseende.