Optilon AB

Tikkurila förbättrar prognoser i strävan efter att minska kapitalbindning i lager

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 07:16 CEST

Tikkurilas nya prognos- och lageroptimeringslösning ersätter gammal teknologi också supporterad av Optilon. Den nya lösningen för beräknande av prognoser samt lageroptimering baserar sig på mjukvara från ToolsGroup: ServiceOptimizer99+ (SO99+) och innefattar också en onlineportal för insamling av marknadsinformation som bland annat kan förbättra hanteringen av kampanjer.
Första fasen i projektet gick live på mindre än fem månader, med prognoshantering nu i bruk i Norden, Baltikum och Polen. Utrullningen kommer att fortsätta till att omfatta alla länder Tikkurila verkar inom. Ett av projektets huvudmål är att förbättra Tikkurilas servicegrad gentemot kund med hjälp av optimalt beräknade lagernivåer.

- ”Vi har haft god erfarenhet av Optilon från tidigare projekt. Optilon har alltid erbjudit god service och tydliga svar på våra frågor. Hela teamet från Optilon har visat ett stort åtagande från start och det har följts upp med tidsenliga leveranser. De har också varit duktiga på att lyfta fram väl beprövade metoder”, säger Pasi Salonen, Supply Chain Process Development Manager på Tikkurila.

Optilon skapar affärsvärde för företag inom tillverkning och handel genom oberoende lösningar baserade på applikationer för planering och optimering av försörjningskedjor. Företagets konsulter är specialister och jobbar inom tre huvudområden; Supply chain design, Service optimization och Supply chain planning.

Optilon är ett nordiskt företag grundat 2005 i Sverige med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Åbo.