TikoMed

TIKOMED OCH BAYLOR RESEARCH INSTITUTE SAMARBETAR I EN FAS II STUDIE FÖR BEHANDLING AV KRONISK PANKREATIT

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 13:12 CET


PRESSMEDDELANDE  VIKEN 2013-02-28

TIKOMED OCH BAYLOR RESEARCH INSTITUTE SAMARBETAR I EN FAS II STUDIE FÖR BEHANDLING AV KRONISK PANKREATIT

TikoMed AB och Baylor Research Institute har slutit avtal om en fas II studie, där IBsolvMIR® kommer att användas för patienter med kronisk pankreatit som får ö-cells transplantation.

TikoMed AB och Baylor Research Institute (BRI, forskningsorganisationen inom ”Baylor Health System”) meddelade idag att ett avtal har slutits för att utvärdera TikoMeds produkt, IBsolvMIR i en klinisk Fas II-studie för att förhindra avstötning av autolog ö-cellstransplantation för patienter med svår, kronisk bukspottkörtelsinflammation (pankreatit). BRI har utvecklat en terapi for kronisk pankreatit och TikoMeds produkt kan förbättra resultatet av behandlingen, genom att hämma en destruktiv immunologisk reaktion (IBMIR) som uppkommer i samband med transplantationen, samt stimulera tillväxtfaktorer och därigenom förbättra överlevnaden av transplanterade celler.


Målsättning med BRI studien ”Attenuating Instant Blood-Mediated Inflammatory Reaction in Autologous Islet Transplantation” är att dokumentera effekt, säkerhet och tolerabilitet av IBsolvMIR för patienter med kronisk pankreatit som får behandling med auto ö-cells transplantation. Studien kommer att utföras under ledning av Marlon Levy, MD.


"Baylors ö-cellstransplantation team är glada över att få arbeta tillsammans med en så stark partner som TikoMed för att försöka förbättra livet för patienter som genomgår autolog ö-cellstransplantation", säger Dr. Marlon Levy.


”Eftersom TikoMed är fokuserade på att förbättra behandling av svåra och livshotande sjukdomar är det mycket inspirerande att samarbeta med BRI. Att bygga ett långsiktigt samarbete mellan Sverige och världsledande institutioner, som BRI Transplantat Services är av stor betydelse och gör det möjligt för oss att tillsammans utveckla bättre behandlingar för svåra sjukdomar” säger TikoMeds styrelseordförande Adam Bruce.


”Fas II studien som utförs i USA är ett stort steg i den kliniska utvecklingen av IBsolvMIR. Det stärker TikoMeds ställning i avtalsförhandlingar och inför kommersialisering i USA”, säger Anders Waas, VD för TikoMed.


Autolog ö-cellstransplantation för kronisk pankreatit
Baylor University Medical Center (BUMC) var först i Texas med att få sin process för ö-cellstransplantation godkänd av FDA. Sedan mars 2006 har ö-cells transplantation varit en behandlingsmöjlighet för två speciellt utvalda grupper av patienter, typ 1 diabetiker och kronisk pankreatit patienter.

Kronisk pankreatit är ofta en långvarig, funktionsnedsättande sjukdom som innebär ett stort lidande för patienter och stora kostnader för vården. Ungefär 15 000 nya personer i USA diagnostiseras varje år. I Europa och USA tillsammans har ungefär 400 000 personer sjukdomen. Återkommande inflammation i bukspottskörteln resulterar i blockad av bukspottskörtelns kanaler, ärrbildning och konstant smärta som är svår att bemästra med mediciner. Genom att operera bort pankreas försvinner smärtan, men eftersom patienten helt saknar insulinproducerande celler så får de som konsekvens en svårbehandlad diabetes. Vid autolog ö-cellstransplantation återanvänds patientens friska ö-celler. Direkt efter att pankreas avlägsnats renas ö-celler fram i enlighet med ett FDA-godkänt protokoll. Några timmar senare ges ö-cellerna tillbaka till patienten via infusion i portavenen i levern. En kort tid därefter kan dessa transplanterade celler producera insulin. Transplantation kan vara ett bra alternativ för patienter med kronisk pankreatit, som kvalificerar sig för transplantation på Baylor University Medical Center.
 
Om Baylor Research Institute
Baylor Research Institute (BRI) etablerades 1984 i Dallas, Texas, USA. BRI främjar och stöder forskning för att få fram innovativa behandlingar från laboratoriet hela vägen till patienterna. För att uppnå detta fokuserar BRI på grundforskning, kliniska prövningar, sjukvårdseffektivitet och kvalitet inom forskningen. Idag bedriver BRI mer än 800 pågående forskningsstudierprotokoll med 250 involverade forskningsledare, vilka omfattar mer än 20 medicinska specialiteter. BRI har forsknings- och utvecklingsprojekt inom områden från immunologi, sällsynta metabola sjukdomar till transplantation, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och många andra medicinska områden.
Transplant Services består av en elitgrupp av kirurger, som leds av Göran B. Klintmalm, MD, Ph.D., FACS, ordförande och chef för Annette C och Harold C. Simmons Transplant Institute. Transplant Services som etablerades 1984 samarbetar med Annette C och Harold C. Simmons Transplant Institute och anses vara ett ledande transplantationscenter i landet och en av de största för transplantation av vuxna i USA.
http://www.baylortransplant.com

Om TikoMed
TikoMed är ett innovationsdrivet bioteknologiföretag, som utvecklar och kommersialiserar produkter för svåra och livshotande sjukdomar. Bolaget har erhållit Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) för sina produkter IBsolvMIR and TM-400, vilket ger 7 års marknadsexklusivitet i US och 10 år i EU. Företaget har flera projekt i olika utvecklingsfas med mål att förbättra transplantationsbehandlingar.

IBsolvMIR, är i klinisk utveckling, för transplantation av ö-celler för patienter med svår Typ 1 diabetes. Den pågående fas II studien sponsras med $15m av the National Institutes of Health (NIH, hälsovårdsmyndigheten i USA). IBsolvMIR har möjlighet att förbättra resultatet av ö-cellstransplantation genom att förhindra en immunologisk reaktion och därigenom destruktion av de insulinproducerande cellerna. Vid framgångsrik ö-cellstransplantation kan patientens egen insulinproduktion återskapas.  Patienterna kan bli oberoende av insulintillförsel och undvika risk för lågt blodsocker som kan leda till att patienten faller i koma. IBsolvMIR kan rädda liv.  I tidigare utförd Fas I-studie gjord på friska frivilliga tolererades IBsolvMIR väl.

TM–400 är en produkt som kan förbättra benmärgstransplantation, genom att både stärka patientens immunförsvar och döda kvarvarande cancerceller och därigenom bota patienter med blodcancer. Det finns ett stort behov att förbättra benmärgstransplantation, med mer än 60 000 transplantationer utförda årligen i världen, huvudsakligen för non-Hodgkins lymfom och multipelt myelom.
Läs mer om TikoMed; www.tikomed.com

Presskontakter TikoMed:
Anders Waas (VD) 
anders.waas@tikomed.com 
+46-734-045141 

Adam Bruce (Styrelseordförande)
adam.bruce@tikomed.com
+46-708-238444