Tilgin

Tilgin AB (publ) Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 08:58 CET

Fjärde kvartalet 2010

 • Nettoomsättning 33,1 mkr (19,7)
 • Resultat efter skatt -14,4 mkr (-12,9)
 • Resultat per aktie -0,32 kr (-0,29) före och efter utspädning
 • Orderingång 29,6 mkr (39,8) och orderbok per 31 december 16,9 mkr (38,9)
 • Bruttomarginal 21 % (28 %)
 • Rörelseresultat -13,8 mkr (-12,9
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -12,6 mkr (-3,2)
 • Likvida medel uppgick till 2,6 mkr (13,2) per 31 december 2010
 • Rörelseresultatet har belastats med engångsnedskrivningar av lager och immateriella tillgångar om 7,5 mkr

Helåret 2010

 • Nettoomsättning 122,6 mkr (112,3)
 • Resultat efter skatt -38,9 mkr (-46,7)
 • Resultat per aktie -0,87 kr (-1,05) före och efter utspädning
 • Orderingång för helåret 100,3 mkr (116,5)
 • Bruttomarginal 32 % (34 %)
 • Rörelseresultat -37,6 mkr (-44,8)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -23,8 mkr (-17,9)
 • Rörelseresultatet har belastats med engångsnedskrivningar av lager och immateriella tillgångar om 7,5 mkr

Övrigt

 • Tilgin-aktien handlas från och med den 16 december 2010 på NASDAQ OMX First North (tidigare NASDAQ OMX, Stockholm, Small Cap)

― SLUT ― 

"Tilgin offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument".

För ytterligare information kontakta:
Mats Victorin, VD Tilgin AB, Tel: 070-388 17 49, E-post:mats.victorin@tilgin.com
Christer Samuelsson, CFO Tilgin AB, Tel: 0739-61 86 12, E-post: christer.samuelsson@tilgin.com
Johnny Sommarlund, Styrelseordförande Tilgin AB, Tel: 08-679 58 50, E-post: johnny.sommarlund@mga.se

Om Tilgin
Tilgins avancerade mjukvarustyrda gateways and lösningar för fjärrhantering förvandlar det uppkopplade hemmet till en lönsam affär för operatörerna och en positiv upplevelse – karaktäriserad av kvalitet och enkelhet – för deras kunder. Våra lösningar gör att dagens och framtidens bredbandstjänster kan introduceras snabbt, enkelt och på en individuell nivå. Med enkel integration till operatörernas drift- och affärssystem gör att dessa kan sänka sina kostnader radikalt samtidigt som de får lojala och nöjda kunder och stärker sina varumärken. Tilgins system och lösningar används av fler än 100 operatörer i över 30 länder. Det ger företaget en bred kundbas och en stor internationell räckvidd. Tilgin grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Huvudkontoret ligger i Kista. För mer information se
www.tilgin.com
Ett press- och mediakit finns på Tilgins webbplats:
www.tilgin.com/presskit

Tilgin AB, Box 1240, 164 28 Kista, Sverige
tel +46 (0)8 572 386 00, fax +46 (0)8 572 385 00
info@tilgin.com www.tilgin.com
Org nr: 556537-5812