Tilgin

Tilgin erhåller order för utrullning av FTTx i sydöstra Europa

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 17:33 CEST

Stockholm, 13 oktober 2010: Tilgin, en ledande leverantör av lösningar för multiplay och nästa generations bredband, meddelar idag en initial order från en stor systemintegratör i sydöstra Europa. Ordern avser en ny Tilginkund; en ledande operatör i regionen. Operatören kommer rulla ut ett nationellt fiberaccessnätverk av fjärrstyrda IP-baserade tjänster.

Operatören kommer tillsammans med Tilgins systemintegratör lansera Tilgins Home gateway-lösningar för fiberanslutning (FTTx) samt Tilgin's fjärrstyrnings­programvara VCM, med start under 2010. Operatören kommer erbjuda en förstklassig triple play-lösning, möjliggjord av Tilgins Home gateway-plattformar som inkluderar såväl fältbaserad programvara som hårdvara. Initialt ordervärde uppgår till ca 3 mkr.

Komplett triple play-utbud av tjänster

Operatören kommer lansera en så kallad Fiber-to-the-Building-lösning med en Ethernetanslutning om 100 Mbit/s till kunderna via Tilgins Home gateway, med hjälp av bolagets HGA-mjukvara, som kopplar samman hushållens telefoner, datorer och TV-apparater. Tilgins Home gateway-familjer HG1300 och HG1500 är utvecklade för att användas i såväl Ethernet som i punkt-till-punkt fibernätverk. De valda gateway-familjerna representerar högprestandaplattformar med s.k. wire speed routing som gör det möjligt för operatören att erbjuda en utökad portfölj av nya intäktsgenererande och tjänsterika bredbandstjänster och applikationer till slutanvändarna i hushållen. Initialt kommer operatören erbjuda triple play-tjänster inkluderande bredbandsanslutning med hög överföringshastighet, IP-telefoni och IPTV.

Bara början

Enligt marknadsundersökningsinstitutet Infonetics kommer marknaden för fiberaccess­lösningar FTTH/FTTB (fiber to the home/building) att expandera snabbt under de kommande åren, vilket bekräftar operatörens val av teknologi, och deras beslut att investera i nästa generations acceccteknologier.

― Slut ―

“Tilgin offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument”

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Victorin, VD Tilgin, tel: +46 8 572 386 02, e-mail: mats.victorin@tilgin.com

Om Tilgin
Tilgins avancerade mjukvarustyrda gateways and lösningar för fjärrhantering förvandlar det uppkopplade hemmet till en lönsam affär för operatörerna och en positiv upplevelse – karaktäriserad av kvalitet och enkelhet – för deras kunder. Våra lösningar gör att dagens och framtidens bredbandstjänster kan introduceras snabbt, enkelt och på en individuell nivå. Med enkel integration till operatörernas drift- och affärssystem gör att dessa kan sänka sina kostnader radikalt samtidigt som de får lojala och nöjda kunder och stärker sina varumärken. Tilgins system och lösningar används av fler än 100 operatörer i över 30 länder. Det ger företaget en bred kundbas och en stor internationell räckvidd. Tilgin grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm. Huvudkontoret ligger i Kista och bolaget har ett nät av internationella försäljningskanaler. För mer information se
www.tilgin.com. Ett press- och mediakit finns på Tilgins webbplats: www.tilgin.com/presskit.