Tilgin

Tilgin och Nordija levererar HD IPTV till TRE-FOR

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 09:20 CEST

Stockholm, 22 september 2008: Tilgin, en ledande leverantör av lösningar för multiplay och nästa generations bredbandstjänster och Nordija, en programvaruleverantör (ISV) som utvecklar middleware för IPTV-miljöer, tillkännagav idag sitt samarbete kring att leverera en HD IPTV-lösning till det ledande danska energibolaget TRE-FOR. Detta är ett förtydligande av Tilgins tillkännagivande i augusti, då företaget meddelade att man fått en IPTV-order från ett stort danskt energibolag.

Tillsammans kommer Tilgin och Nordija att leverera en unik IPTV-lösning till den gemensamma kunden TRE-FOR, som i sin tur har beslutat att leverera HD (High Definition) IPTV till sin abonnentbas. Nordija har tecknat ett avtal med den danska operatörens bredbandsdotterbolag om att leverera IPTV-middleware (användargränsnitt) med ytterligare anpassning till deras krav baserat på valet av Tilgins IP set-top media center. Tilgin levererar sin HD IPTV-lösning, inklusive sin IPTV-serverprogramvara (MBS) för storskaliga IP-nätverk.

TRE-FOR är ett av Danmarks största energibolag och huvudleverantör av elektricitet, vatten och värme i triangelregionen i södra Danmark. Bredbandsverksamheten organiseras inom TRE-FOR Bredband A/S och under varumärket Profiber i samarbete med energibolagen NRGi och Ostjysk Energi. TRE-FOR Profibers produktutbud inkluderar Internet med hög hastighet, attraktiva TV-program och telefoni till låg kostnad i ett optiskt fibernätverk. TRE-FOR Bredband har idag en kundbas på cirka 140 000 hushåll med möjlighet att leverera multiplay-tjänster till ytterligare 260 000 hushåll genom NRGis och Ostjysk Energis nätverk.

"I vårt gemensamma TRE-FOR Profiber-projekt har våra företag skapat ett nära samarbete och visat vilken potential som finns för att samarbeta i liknande IPTV-projekt", säger Bille Madsen, ITV-chef på Nordija. "Det här samarbetet kommer att stärka båda parters konkurrenskraft och kommer att utsträckas till att omfatta andra kunder och installationer runt om i Europa och Mellanöstern".

"Ett partnerskap med Nordija ger oss större räckvidd i Danmark och utanför Skandinavien. Samtidigt ger det ett brett utbud för danska operatörer som vill ge sina användare fördelarna med nästa generations bredband", säger Ola Berglund, VD på Tilgin. "Det finns ett antal liknande fibernätverksoperatörer som ägs av regionala energibolag i Danmark och vi hoppas att TRE-FORs val av HD och vårt samarbete med Nordija öppnar för ytterligare diskussioner med de övriga energibolagsägda nätverken".

- SLUT -

"Tilgin offentliggör denna information enligt lagen omvärdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiellainstrument."

För mer information:
Katrin Buhre, IR-ansvarig Tilgin
Tel: 08-572 386 86
E-mail: katrin.buhre@tilgin.com

Bille Madsen, Commercial ITV Manager Nordija A/S
Tel: +45 7020 2510
Email: bmadsen@nordija.com

Om Tilgin
Tilgin utvecklar och levererar IP-baserad kundplacerad utrustning (CPE) för avancerade triple play och IMS-baserade tjänster. Tilgin stöder en fullständig konvergens mellan röst, videooch datatjänster och har en nätverksbaserad syn på den kundplacerade utrustningen som gör det möjligt för operatörer att erbjuda ett brett utbud med innovativa och konkurrenskraftiga bredbandstjänster. Tilgins omfattande produktportfölj med IP residential gateways, set-topboxar och administrationslösningar ger operatörerna en hög avkastning på deras investeringar genom att möjliggöra kostnadseffektiva tjänster och nya intäktsströmmar över produkternas livscykel. Tilgin grundades 1997 under namnet i3 micro technology och noterades på Stockholmsbörsen under Nordiska Listan i december 2006. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. Dessutom har Tilgin säljrepresentation i Frankrike och Tyskland. www.tilgin.com.

Om Nordija
Sedan Danmarks-baserade Nordija A/S levererade den första IPTV-lösningen 2001 har företaget växt och blivit en ledande leverantör av sofistikerade, interaktiva TV-applikationer i Europa. Nordija A/S har en stark bakgrund inom utveckling och integration av missionskritiska system på olika företag och är en självklar nyckelaktör när det gäller införande av IPTV i hela Europa. Nordijas mellanprogramsprodukt fokusOn3 för IPTV-lösningar förser operatörer med nyckeln till att frigöra sin fullständiga potential som TV-operatör och låter dem ta till vara marknadstrender och kundernas behov. Nordija levererar en bred IPTV-plattform och verktyg för att installera, publicera och administrera digitalt mediainnehåll snabbt och effektivt och på så sätt förse slutanvändarna med TV via bredbandsanslutningar. www.nordija.com