Tilgin

Tilgin överklagar ny tullräkning

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 11:29 CEST

Som tidigare kommunicerats har Tilgin erhållit tullräkningar i mars 2007 och i juli 2008 och Tullverket har inlett en revision av ytterligare importer. Som förväntat har Tullverket nu skickat en tullräkning om cirka 10 mkr avseende dessa sändningar. Tilgin överklagade de två tidigare tullräkningarna till Länsrätten och kommer att överklaga också denna nya tullräkning. Om bolaget slutligen påförs tull kommer bolaget att begära ersättning från kund.

Den nya tullräkningen avser 17 importsändningar av Tilgins IPTV set-top-boxar under 2005 och 2006 och uppgår till cirka 10 mkr varav cirka 70 tkr i moms. I och med denna tullräkning har Tullverket framfört krav på tull för samtliga importer av dessa produkter.

Tilgin bedömer att Tullverket saknar grund för sina krav och att tullavgiften har påförts felaktigt. Därför överklagade Tilgin de tidigare tullräkningarna till Länsrätten. Tilgin har för dessa beviljats uppskjuten verkställighet av betalning till dess att Länsrätten slutligen meddelat sin dom, vilket ännu inte skett. Tilgin avser att överklaga också denna nya tullräkning samt begära uppskjuten verkställighet av betalning i väntan på Länsrättens dom.

"Tullverket framför krav på tull och moms efter att ha gjort en annan klassificering av produkterna än Tilgin. Vi bestrider det här kravet och överlåter till Länsrätten att pröva frågan. Vi känner tillförsikt att Länsrätten kommer att dela vår uppfattning om klassificeringen och hoppas att de meddelar dom så snart som möjligt", säger Ola Berglund, VD för Tilgin.

Bolaget gör bedömningen att prövning i Länsrätten kommer att ske under detta år.

Tull är exkluderat från priset i det kundavtal som gäller för aktuella importer. Om bolaget slutligen skulle påföras tull avser bolaget därför att begära ersättning från kund för belopp som bolaget kan komma att behöva betala.

De aktuella produkterna tillverkas för närvarande inom EU och leveranser från aktuell tillverkare till kunder inom EU sker därför inom det tullfria EU-området.

- SLUT -


Tilgin offentliggör denna information enligt lagen omvärdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiellainstrument.

För mer information:
Katrin Buhre, IR-ansvarig Tilgin
Tel: 08-572 386 86
E-mail: katrin.buhre@tilgin.com

Om Tilgin
Tilgin utvecklar och levererar IP-baserad kundplacerad utrustning (CPE) för avancerade triple play och IMS-baserade tjänster. Tilgin stöder en fullständig konvergens mellan röst, videooch datatjänster och har en nätverksbaserad syn på den kundplacerade utrustningen som gör det möjligt för operatörer att erbjuda ett brett utbud med innovativa och konkurrenskraftiga bredbandstjänster. Tilgins omfattande produktportfölj med IP residential gateways, set-topboxar och administrationslösningar ger operatörerna en hög avkastning på deras investeringar genom att möjliggöra kostnadseffektiva tjänster och nya intäktsströmmar över produkternas livscykel. Tilgin grundades 1997 under namnet i3 micro technology och noterades på Stockholmsbörsen under Nordiska Listan i december 2006. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. Dessutom har Tilgin säljrepresentation i Frankrike och Tyskland.
www.tilgin.com.