Nättidningen Payback / Payback Sverige

Till kritiker av USA:s inresebeslut: Sluta hyckla eller protestera även mot bikers inreseförbud!

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2017 22:48 CET

Payback är en opolitisk riksorganisation för bikers!

Payback Sverige är en helt opolitisk riksorganisation för bikers rättigheter, avseende alla former av negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet och/eller bikerkulturstillhörighet! Med detta sagt så kan vi gå vidare då läsarna har erhållit tillräcklig information för att förstå att vi som organisation inte tar ställning för eller emot enskilda politiker eller politiska partier utan vi kommenterar och uttalar oss enbart om enskilda företeelser som drabbar bikers och i förlängningen även andra såsom är fallet i artikeln.

Beslut om visum- och inreseförbud i USA!

USA:s President Donald Trump har i dagarna fattat beslut som, till att börja med i några månader framöver, hindrar personer från sju olika muslimska länder att få visum för inresa till USA. 

Opinionen i USA rasar och olika utländska politiker fördömer starkt beslutet. Det kan framstå som såväl opinionen som de utländska politikerna därmed tar ställning för mänskliga rättigheter och människors lika värde och lika rättigheter.

De som protesterar och står på barrikaderna är inget annat än hycklare som själva gör skillnad på folk och folk!

Så är dock inte alls fallet. De är alla hycklare och ingenting annat! De är bara människor som slår sig för bröstet i sin egen förträfflighet men som alls icke står upp för vare sig mänskliga rättigheter eller människors lika värde och lika rättigheter.

För sedan 2010 har bland annat samtliga utländska medlemmar i Hells Angels MC varit portade i USA oavsett om medlemmarna har något brottsregister eller ej!

Hycklarna har således i sju år blundat och offentligt förtigit det faktum att den förra administrationen införde bestämmelser som på identiskt vis uteslöt en stor grupp människor från att kunna resa in i USA. Vad sa samma människor då?? Just det! De sa inte ett ord! De teg och bortsåg helt från vissa sorters människors rätt till att bli behandlade likvärdig med andra. De struntade helt i att utvalda människor berövades samma fri- och rättigheter som andra människor hade. Därför, är de alla hycklare, de som idag protesterar men tidigare tigit! De står inte upp för mänskliga fri- och rättigheter – för ett försvar av mänskliga fri- och rättigheter inkluder alla, även bikers! Nej, de talar istället för sig själv, i egen sak, för egen karriär och för personlig vinning och uppmärksamhet och inget annat.

För antingen står du upp för alla människors lika värde och lika fri- och rättigheter, därmed också bikers, eller är du en hycklare och i exakt samma grad förtryckare och medlöpare. Du är på intet sätt annorlunda än de som fattar olika beslut, när du särskiljer människor och står upp för vissa människors rättighet men framförallt exkluderar och bortser från andra människors samma rätt till samma fri- och rättigheter.

Tänk ett steg längre! Det du idag låter ske – drabbar dig själv imorgon!

Hycklarna, som nu står på barrikaderna, bör också tänka ett steg längre. De fri- och rättigheter som idag berövas vissa människor (läs: bikers) kommer förr eller senare att sättas i bruk för att användas emot andra misshagliga grupper. Det är USA:s inreseförbud ett otvetydigt exempel på som inte kan förnekas då det först drabbade bikers och idag används gentemot flyktingar eller personer från vissa länder!

Så vad lär vi oss av det? Jo, att stå upp och försvara bikers fri- och rättigheter mot alla former av inskränkningar, för en annan dag med en annan ledning, kan samma inskränkningar drabba dig själv. För imorgon tillhör kanske du en grupp som är misshaglig eller av samhället icke behövd. Imorgon kanske din förenings loggor, namn eller laglighet är ifrågasatt. Så stå upp för alla människors fri- och rättigheter idag eller “forever hold your peace”!

Det är inte själva friheten utan det sätt som friheten utövas på som i slutänden avgör om friheten själv skall överleva. Dorothy Thompson, amerikansk journalist, 1893-1961.

Payback Sverige - Riksorganisationen för Bikers Rättigheter - www.payback.name

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Kontaktperson för Payback Sverige: Vice Ordförande och presstalesman, advokat Ismo Salmi, 0708-17 68 72 eller via växel: 08-673 51 80