Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Till kyrkorna m.fl.: Ensamkommande får inte ens skollunch under sommaren!

Press release   •   Apr 25, 2019 23:43 CEST

Till

Svenska kyrkans stift och församlingar

Equmeniakyrkans församlingar

Församlingarna inom Pingst

Röda Korsets kretsar

Rädda Barnens lokalföreningar

Sveriges stadsmissioner

”DE FÅR INTE ENS SKOLLUNCH”

Det var budskapet vi skickade i juni 2018, när vi insåg att många ensamkommande ungdomar riskerade att svälta under sommaren.

I år är vi ute tidigare. Vi vill dock påminna om att situationen är lika prekär denna sommar.

Uppskattningsvis ett tusental ungdomar bedömdes av Migrationsverket att vara under 18 år vid beslut. De sattes därför ”på vänt” inför 18-årsdagen. En del fick tillfälligt uppehållstillstånd, dock utan orden ”fördröjd verkställighet” vilket hade gjort att gamla gymnasielagen hade gällt. Andra, där Migrationsverket inte ansett att de har ”ordnat mottagande”, har bara fått vara. När de nu fyller 18 slängs de ur sitt boende för att hänvisas till ett vuxenboende någonstans i Sverige. De förlorar sin gode man. De kallas för återvändarsamtal och förväntas låta sig ensamutvisas till Afghanistan.

Även om cirka 7 000 kommer att få uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen så ökar antalet papperslösa. Kanske handlar det om 10 000 ungdomar, kanske ännu fler. Något tusental befinner sig på Paris gator. Några hundra i Kabul. Övriga i Sverige. De föredrar helt enkelt våra gator framför Kabus gator där man inte vet var nästa explosion inträffar.

Nödropen från ungdomarna har inte tystnat. ”Jag har ingenstans att bo. Jag har inga pengar till mat.”

Vi uppmanar därför alla er att redan nu planera för sommaren. Lokalt samarbete är ett måste för att få resurserna räcka till och för att kunna få fler människor ställa upp. På många orter finns detta etablerat, på andra saknas det.

Genom att starta föreningen Stöttepelaren har vi kunnat samla in över 1 miljon kronor på ett år som via ett tjugotal lokalgrupper i landet fördelats till ensamkommande ungdomar. Men det är långt ifrån tillräckligt – vi skulle lätt kunnat göra av med mångdubbelt mer.

Nu vädjar vi till er – låt oss göra vad vi kan för att de ensamkommande ungdomarna ska få en dräglig sommar!

LÄNKAR

Stöttepelarens grupper http://stottepelaren.se/kontakt

FARR medlemsgrupper https://farr.se/sv/kontakt/lokal-grouper

Ingen människa är illegal (IMÄL) https://www.ingenillegal.org/#

Röda korsets lokalföreningar https://kommun.redcross.se/

Rädda barnens lokalföreningar https://www.raddabarnen.se/medlem-och-volontar/lokalforening/

Svenska kyrkan Hitta din församling https://www.svenskakyrkan.se/kontakt

Equmeniakyrkans församlingar https://equmeniakyrkan.se/hitta-forsamling/

Pingst Sök församling https://www.pingst.se/sverige/sok-forsamling/

Uppsala – Stockholm april 2017

Karin Fridell Anter

Stöttepelaren – stöd för ensamkommande unga från Afghanistan

www.stottepelaren.se


Ingrid Eckerman

Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

https://stoppautvisningarna.blogspot.com/

Hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!  
Facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med över 21 000 medlemmar 
Föreningen Stöttepelaren - stöd till ensamkommande barn och unga 
Konferensen How safe is Afghanistan?

Kontaktpersoner 
Ingrid Eckerman  ingrid at eckerman.nu 070 55 73 193
Karin Fridell Anter  karinfa at explicator.se  070 769 40 17 

Ali Zardadi  (ungdomsrepresentant)  alizardadi2 at gmail.com  073 757 92 49